PL EN


2016 | 257 | 145-158
Article title

Elastyczność – cecha pożądana u uczestników rynku pracy w dobie globalizacji

Authors
Content
Title variants
EN
Flexibility – desirable feature of labour market participants in globalization era
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono opinie specjalistów na temat elastyczności pracowników. Przeanalizowano relacje pracownik – otoczenie z punktu widzenia elastyczności człowieka i otoczenia. Omówiono elastyczność człowieka i możliwości przystosowywania się do sytuacji w kontekście jego stałych indywidualnych cech osobowości. Określono implikacje dla elastyczności człowieka wynikające z wartości stałych indywidualnych cech jego osobowości.
EN
In the article opinions of specialists in the issue of an employee’s flexibility are presented. The relationship between an employee and the environment with respect to flexibility of a human and the environment is analyzed. Flexibility of a human and his ability to adapt to various situation in the context of his constant individual personality traits was discussed. Implications for humans’ flexibility resulting from constant individual personality traits were identified.
Year
Volume
257
Pages
145-158
Physical description
Contributors
author
 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Instytut Nauk Społecznych
References
 • Armstrong M. (1997), Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Bartz B. (2008), Zjawiska globalizacyjne kształtujące współczesną politykę oświatową i przygotowanie ludzi do pracy, „Oświatowiec”, nr 1-2.
 • Buzan T., Dottino T., Israel R. (2008), Zwykli ludzie – liderzy, Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa.
 • Dembinska M. (2007), Edukacja i kultura wobec wyzwań globalnych współczesnego świata, „Przegląd Politologiczny”, nr 1.
 • Kośmicki E. (2004), Humanistyczny wymiar globalizacji, „Dziś. Przegląd Społeczny”, nr 1(160).
 • Mazur M. (1966), Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, PWN, Warszawa.
 • Toffler A. (1997), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 • Wilsz J. (2001), Psychologizowana wersja koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości i jej wykorzystanie przy wyborze zawodu [w:] T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun, N. Nyczkało (red.), Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr III, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa-Kijów.
 • Wilsz J. (2003), Relacje między procesem przystosowana zawodowego a strukturą osobowości osoby przystosowującej się [w:] T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun, N. Nyczkało (red.), Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr IV, Wydawnictwo ZAT „Wipol”, Kijów-Częstochowa.
 • Wilsz J. (2012), Systemowa koncepcja człowieka [w:] T. Lewowicki, J. Wilsz, I. Ziaziun, N. Nyczkało (red.), Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia, nr XIV,Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa-Kijów.
 • Wilsz J. (2009), Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-857a7008-b79e-447e-ac51-659643411efa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.