PL EN


2018 | 359 | 204-221
Article title

Formacje świecowe jako narzędzie analizy technicznej wykorzystywane na rynku walutowym – sygnały i ograniczenia

Content
Title variants
EN
Candlestick charting as a technical trading analysis tool used on foreign exchange market – signals and limitations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Formacje świecowe jako narzędzie analizy technicznej znane i wykorzystywane są od ponad 200 lat. Wraz z rozwojem rynku walutowego i zwiększaniem się na nim liczby uczestników pojawiają się również nowe formacje w literaturze przedmiotu. Celem artykułu jest wskazanie, że ze względu na ich złożoność stosowanie formacji świecowych w procesie podejmowania decyzji na rynku finansowym wymaga gruntownej wiedzy i doświadczenia. Po drugie, prognoza dotycząca kursu nie zawsze znajduje potwierdzenie w kolejnych okresach.
EN
Candlestick charting has been known and used as a technical trading analysis tool for quite a long period of time. The evolution of foreign exchange market and the increase of market participants resulted in new charting formations appearing in reference books. The objective of this article is to point out that, due to its complexity, the use of candlestick charting in decision making processes involving financial markets requires considerable knowledge and experience. Secondly, the exchange rate forecast is not always confirmed in future periods.
Year
Volume
359
Pages
204-221
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem
References
 • Adamska A., Fierla A., red. (2016), Inwestowanie, od unikania do poszukiwania ryzyka na rynkach finansowych, SGH, Warszawa.
 • Goszczyński M. (2008), Analiza skuteczności wybranych świec japońskich dla polskiego rynku akcji, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, z. 88.
 • Kalinowski M. (2012), Ryzyko walutowe, zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 • Lempart J. (2013), Leksykon formacji świecowych, Linia, Warszawa.
 • Misztal P. (2004), Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Difin, Warszawa.
 • Report on Global Foreign Exchange Market Turnover in 2016, Triennial Central Bank Survey Monetary and Economic Department, 12.2016.
 • Schwager J.D. (2013), Analiza techniczna rynków terminowych, Linia, Warszawa.
 • Sobański S. (2006), Próba oceny wiarygodności wybranych formacji cenowych analizy technicznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 200.
 • Starzeński O. (2011), Analiza rynków finansowych, C.H. Beck, Warszawa.
 • Tarczyński W. (2002), Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Placet, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-85e8c9c5-a4fd-48c8-ac16-108766ca2701
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.