Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 39 | 3(456) | 24-28

Article title

Reforma państwa opiekuńczego w Wielkiej Brytanii

Selected contents from this journal

Title variants

EN
UK WELFARE REFORMS IN THE CONTEXT OF THE EUROPE 2020 STRATEGY

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In July 2010, the UK Government published a consultation document entitled “21st Century Welfare”. After receiving over 1,600 opinions, the Government published the White Paper “Universal Credit: welfare that works” on 11 November 2010. On 16 February 2011, the Welfare Reform Bill was introduced to Parliament. Universal Credit is the major part of the welfare reform in the UK – the most substantial welfare reform since the 1940s. The new system is expected to start working for new claimants in October 2013. Universal Credit is intended to strengthen incentives to work, particularly among low-earning single people and primary earners in couples, and simplify the benefit system. The Institute for Fiscal Studies forecasts that the new regulations are going to weaken incentives to work for second earners in couples. The main objectives of the reform are the removal of the administrative and financial barriers to work, the provision of greater incentives to work, the replacement of 50 different benefits and other payments provided by different institution with a less complicated and more transparent system of benefits, the clarification of the requirements that claimants need to meet to be eligible for benefits, the strengthening of the efficiency of the system by ensuring that the benefits are precisely targeted on those who need them most, the improvement and simplification of the way that support is offered, the removal of the fragmentation of the existing system and its complexity – which currently leads to fraud, error and unfairness. The main objective of the article is to analyse whether and how the welfare reform is going to help achieve the Europe 2020 targets in the light of the fact that no national objectives (such as the main Europe 2020 targets) have been adopted.
W lipcu 2010 roku rząd Wielkiej Brytanii opublikował dokument pt. „21st Century Welfare”. Po otrzymaniu 1600 opinii i uwag rząd opublikował białą księgę pt. „Universal Credit: welfare that works”. Projekt ustawy został przedstawiony parlamentowi 16 stycznia 2011 roku. Universal Credit jest najważniejszą częścią największej od lat 1940. reformy państwa opiekuńczego. W zamierzeniu legislatorów nowy system znacznie działać od 2013 roku. Nowe uregulowania mają na celu stworzenie silniejszych zachęt do podejmowania pracy oraz uproszczenie systemu wypłaty świadczeń i zasiłków. Celem reformy jest usunięcie administracyjnych i finansowych przeszkód utrudniających podejmowanie pracy, sprawienie by system przyznawania i wypłaty zasiłków był bardziej przejrzysty, zastąpienie 50 rożnych świadczeń bardziej spójnym systemem. Głównym celem artykułu jest analiza, w jakim stopniu podejmowane przez rząd Wielkiej Brytanii reformy przyczynią się do osiągnięcia celów strategii Europa 2020.

Year

Volume

39

Issue

Pages

24-28

Physical description

Contributors

  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-861f7747-5c39-4aa8-bce8-03ef6024ad8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.