PL EN


2016 | 282 | 58-68
Article title

Opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych

Authors
Content
Title variants
EN
Taxation of controlled foreign companies' income
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasady opodatkowania w ujęciu międzynarodowym, które mają ograniczyć uchylanie się od opodatkowania w szczególności przez przedsiębiorstwa wielonarodowe, są przedmiotem dyskusji na całym świecie. W tym zakresie realizowany jest przez OECD globalny projekt pod nazwą BEPS. Działanie 3 tego projektu dotyczy wprost wzmocnienia regulacji dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych. W Polsce obowiązek opodatkowania dochodu takich spółek został wprowadzony od 1 stycznia 2015 r. Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań przyjętych w Polsce odnoszących się do CFC na tle innych państw europejskich.
EN
The principles of international taxation, intended to reduce tax evasion, in particular by multinational enterprises, are discussed throughout the world. For this purpose it is implemented the global project called BEPS by the OECD. Action 3 of the project applies directly to CFC rules. In Poland, the obligation to taxable income of such companies was introduced from 1 January 2015. The aim of the article is to present the solutions adopted in Poland relating to CFC compared to other European countries.
Year
Volume
282
Pages
58-68
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Wydział Zarządzania. Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych
References
 • Deloitte (2014), Guide to Controlled Foreign Company Regimes, http://www2.deloitte.com/ content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-guide-to-cfc-regimes-210214.pdf (dostęp: 1.03.2016).
 • Dunbar D. (2004), A Historical Review of the CFC & FIF Regimes: Part One 1987 to 1 December 2003, Working Paper Series, No. 13, http://ssrn.com/abstract=1281660 (dostęp: 1.03.2016).
 • Kuźniacki B. (2015a), CFC Rules, BEPS Action 3 (Draft), and EU Law, "WU International Taxation Research Paper Series", No. 21, http://ssrn.com/abstract=2630943 (dostęp: 1.03.2016).
 • Kuźniacki B. (2015b), Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego. Wybrane aspekty wystąpienia ryzyka niezgodności CFC rules z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, "Przegląd Podatkowy", nr 1.
 • Kuźniacki B. (2015c), Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego.
 • Podstawy wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz stanowisko Ministerstwa Finansów i OECD, "Przegląd Podatkowy", nr 2.
 • Kuźniacki B. (2015d), Polskie CFC rules w świetle międzynarodowego prawa podatkowego.
 • Zagraniczna i polska praktyka legislacyjna w zakresie relacji między CFC rules a umowami o UPO, "Przegląd Podatkowy", nr 3.
 • Leszczyńska-Mikulska A. i Piejak T. (2015), Zagraniczne spółki kontrolowane (CFC) - nowa regulacja w polskim prawie podatkowym, www.codozasady.pl/zagranicznespolki- kontrolowane-cfc-nowa-regulacja-w-polskim-prawie-podatkowym/ (dostęp: 1.03.2016).
 • Ministerstwo Finansów (2014), Zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez kontrolowaną spółkę zagraniczną (CFC), http://www.mf.gov.pl/documents/ 766655/2344865/CFC-wyjasnienia-2015.pdf (dostęp: 1.03.2016).
 • Missala W. (2014), Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC) - co czeka polskich podatników? "Przegląd Podatkowy", nr 11.
 • Rudnicki M. i Szczygielski Ł. (2007), Przegląd regulacji CFC w wybranych państwach Unii Europejskiej w rok po wyroku ETS w sprawie Cadbury Schweppes (C-196/04), "Monitor Podatkowy", nr 9.
 • Ruf M. i Weichenrieder A.J. (2014), CFC Legislation, Passive Assets and the Impact of the ECJ's Cadbury-Schweppes Decision, "WU International Taxation Research Paper Series", No. 02, http://ssrn.com/abstract=2398309 (dostęp: 1.03.2016).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. Dz.U. 2014, poz. 851 z późn. zm.
 • [www 1] http://cfc.taxand.pl (dostęp: 1.03.2016).
 • [www 2] http://www.nbp.pl (dostęp: 1.03.2016).
 • [www 3] http://www.pwc.pl (dostęp: 1.03.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-8655709e-7b13-49b9-a057-9d403204ca48
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.