PL EN


2016 | 254 | 68-77
Article title

Źródła informacji śląskich e-konsumentów − wyniki badań

Authors
Content
Title variants
EN
Source of information for silesian e-consumers – empirical research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Konsumenci codziennie podejmują decyzje związane z wyborem produktu bądź usługi oraz miejscem i czasem ich nabycia. Każda taka decyzja obarczona jest niepewnością związaną z postrzeganym ryzykiem podjęcia niewłaściwej decyzji zakupowej. Niepewność ta wynika często z niedostatku informacji (zjawisko asymetrii informacji pomiędzy kupującym a sprzedającym). Niemniej w dobie postępującej wirtualizacji gospodarki i rozwoju technologii ICT zauważalna jest coraz bardziej nadpodaż informacji, która wprowadza chaos informacyjny. Sytuacja ta wymaga od konsumenta umiejętności selekcji źródeł informacji oraz oceny ich rzetelności, wiarygodności i dokładności. Celem artykułu jest przedstawienie źródeł pozyskiwania informacji oraz oceny ich wiarygodności i użyteczności przez e-konsumentów. Rozważania oparto na wynikach badań bezpośrednich, przeprowadzonych na próbie 450 śląskich e-konsumentów.
EN
Everyday consumers make decisions about not only the products they will buy or the services they require but also the time when they want to purchase them. Such decisions are loaded with uncertainty about the risk of the wrong decision making. This uncertainty is connected to the scarcity of available information (the phenomenon of asymmetric information between the buyer and the seller). Nevertheless, in the era of progressive virtualization of economy and the growth of ICT technology, the information oversupply is noticeable and it leads to informational chaos. This situation demands the ability to select sources of information and grade their reliability, credibility and accuracy. The main aim of this article is presenting the process of obtaining information and evaluating their reliability and usability by the e-consumers. These reflections are based on the direct research made on the sample of 450 Silesian e-consumers.
Year
Volume
254
Pages
68-77
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Rynku i Konsumpcji
References
 • Bawden D. (2001), Information and Digital Literacies: A Review of Concepts, „Journal of Documentation”, Vol. 57, No. 2.
 • Bawden D., Robinson L. (2009), The Dark Side of Information: Overload, Anxiety and Other Paradoxes and Pathologies, „Journal of Information Science”, Vol. 35, No. 2.
 • Berkowitz E.N., Kerin R.A., Hartley S.W., Rudelius W. (1997), Marketing, Irwin/McGraw-Hill, Chicago.
 • CBOS (2014), Komunikat z badań CBOS nr 82/2014, „Internauci”, czerwiec 2014.
 • Curtis R.K. (1997), Informacja jako towar [w:] L. Zacher (red.), Problemy społeczeństwa informacyjnego, Poltext, Warszawa.
 • Forrest E. (1999), Internet Marketing Research. Resources and Techniques, The McGraw–Hill Companies, Sydney.
 • Kiełtyka L. (2008), Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, Difin, Warszawa.
 • Kłosiewicz-Górecka U., Słomińska B. (2005), Informacja w budowaniu pozycji rynkowej małej i średniej firmy, Wydawnictwo Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji,Warszawa.
 • Mann H.B., Whitney D.R. (1947), On a Test of Whether One of Two Random Variables is Stochastically Larger than the Other, „The Annals of Mathematical Statistics”, No. 1, 50-60. doi:10.1214/aoms/1177730491, http://projecteuclid.org/euclid.aoms/1177730491.
 • Mazurek G. (2012), Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości, Poltext, Warszawa.
 • Wiktor J.W. (2001), Promocja – system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [www 1], Information Literacy Competency Standards for Higher Education, 2000, http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompetency.html (dostęp:16.06.2009).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-86769dd1-19ce-4a75-b93a-5bd3818dffcd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.