PL EN


2016 | 270 | 152-161
Article title

Ewolucja postaw temporalnych polskich pracobiorców

Content
Title variants
EN
On the evolution of the polish workers temporal attitudes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest próba zweryfikowania stwierdzenia, iż postawy temporalne polskich pracobiorców można opisać w takich kategoriach ekonomii ewolucyjnej, jak: różnorodność, zmienność oraz adaptacyjność. Odwołano się do badań własnych, a także danych statystycznych. Wykorzystano pojęcia ekonomii i socjopsychologii czasu.
EN
The article presents the temporal attitudes of Polish employees in terms of evolutionary economics: diversity, variability and adaptability. Reference is made to the author’s own research, as well as statistical data. The concepts of economics and sociopsychology of time had been used in the study.
Year
Volume
270
Pages
152-161
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Zarządzania Organizacjami
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Zarządzania Organizacjami
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Zarządzania Organizacjami
References
 • Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Bauman Z. (2007), Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, Sic!, Warszawa.
 • Budżet czasu ludności (2015), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, www.stat.gov.pl (dostęp: 2.06.2015).
 • Czaja S. (2011), Czas w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Fołtyn H. (2012), Czas w życiu i pracy, Key Text, Warszawa.
 • Keynes J.M. (1931), Economic Possibilities for Our Grandchildren [w:] J.M. Keynes, Essays in Persuasion, MacMillan, London.
 • Król M. (2014), Postawy oraz zachowania temporalne związane z uwarunkowaniami prawnymi i technologicznymi a rodzaje ryzyka personalnego [w:] A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, J. Dudek, Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego, Difin, Warszawa.
 • Laskowska A. (2001), Konkurowanie czasem – strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Lipka A. (2014), Wieloaspektowość postaw wobec czasu pracy [w:] A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, J. Dudek, Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego, Difin, Warszawa.
 • Lipka A., Król M., Waszczak S., Dudek J. (2014), Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego, Difin, Warszawa.
 • Lipka A., Król M., Waszczak S., Dudek J. (2014), Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego w percepcji ekspertów [w:] A. Lipka, M. Król, S. Waszczak,
 • J. Dudek, Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego, Difin, Warszawa.
 • Marshall V.W., Wells A.L. (2013), Generational Relations and the Workplace: A Critique of the Concept [w:] Older Workers in an Ageing Society. Critical Topics in Research and Policy. Ed. P. Tylor. Edward Edgar Publishing, Cheltenham, Northampton.
 • Matwiejczuk R. (2006), Zarządzanie marketingowo-logistyczne, C.H. Beck, Warszawa.
 • Polowczyk J. (2012), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie w ujęciu behawioralnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Przemysł czasu wolnego w Polsce i w Europie (2015), Europejski Kongres Gospodarczy sesja 127, Katowice.
 • Tarkowska E. (1992), Czas w życiu Polaków. Wyniki badań, hipotezy, impresje, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Warszawa.
 • Tarkowska E. (1999), Społeczeństwo różnych rytmów: przypadek Polski na tle tendencji globalnych [w:] P. Sztompka (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, PWN, Kraków-Warszawa.
 • Waszczak S. (2014), Postawy oraz zachowania temporalne związane z uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi jako źródło ryzyka personalnego [w:] A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, J. Dudek, Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego, Difin, Warszawa.
 • Waszczak S. (2015), Pojęcie i przedmiot badań ekonomii eksperymentalnej oraz ich powiązanie z problematyką HR-ową [w:] A. Lipka, S. Waszczak, A. Winnicka-Wejs, Eksperyment w obszarze HR, CeDeWu, Warszawa.
 • Wójcik-Żołądek M. (2013), Bieda pracujących. Zjawisko working-poor w Polsce, Studia BAS, nr 4 (36).
 • [www 1] http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=ANHRS (dostęp: 4.06.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-86adf465-2c4b-49e9-803d-83f1940903c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.