PL EN


2016 | 23 | 54-63
Article title

Cooperation between suppliers and retail chains in developing systemic products

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Seeking a competitive advantage, retail chains develop systemic products. Introducing systemic products to retailers’ offer requires establishment of close cooperation with their suppliers. In the paper the assumption has been made that offering systemic products makes the offer more attractive for customer. It is also reason for development of cooperation between retail chains and suppliers. Selected commercial enterprises were research objects in the study. Analyses included in the paper concern the years between 2009 and 2015. Research methods: critical analysis of the literature, results of own research method concerning cooperation between retail chains and suppliers, and the case research method.
Year
Volume
23
Pages
54-63
Physical description
Contributors
 • Department of Market Policy and Marketing Management. Faculty of Management. University of Economics in Katowice
References
 • Bilińska-Reformat K. (2006): Teoretyczne podstawy planowania strategii marketingowych organizacji wielkopowierzchniowych działających w Polsce na przykładzie Tesco. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Bilińska-Reformat K. (2011): Marketing zakupu jako źródło przewagi konkurenyjnej sieciowych organizacji handlu detalicznego w Polsce. In: Orientacja rynkowa we współczesnym handlu detalicznym. Ed. by B. Borusiak. Zeszyty Naukowe, nr 177, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Bilińska-Reformat K., Kieżel M. (2015) Retail Chain Cooperation with Banking Sector in Creating Value for Customers – Polish Perspective. Proceedings of LCBR European Marketing Conference, Lisbon 2015.
 • Bilińska-Reformat K., Kieżel M (2016): Retail Banks and Retail Chains Cooperation for the Promotion of the Cashless Payments in Poland. Proceedings of 15th International Marketing Trends Conference, Venice 2016.
 • Christopher M. Payne A., Ballantyne D. (2002): Relationship Marketing. Creating Stakeholder Value. Butterwort-Heinemann, Oxford.
 • Chen Ch.-L. (2009): Strategic Thinking Leading to Private Brand Strategy that Caters for Customers’ Shopping Preferences in Retail Marketing. “African Journal of Business Management” November, Vol. 3 (11).
 • De Wulf K., Odekeren-Schroeder G., Iacobucci D. (2001): Investments in Consumer Relationships: A Cross-Country and Cross-Industry Exploration. “Journal of Marketing” October, Vol.65, pp. 33-50.
 • Fanpage Trends Polska Podsumowanie (2013). https://www.sotrender.pl/trends/facebook/reports/2013 (access: 15.07.2015).
 • Gilbert D. & Sumner F. (2004): The Current Use of Marketing in UK Retailing. “International Journal of Retail & Distribution Management”, Vol. 32, No. 5, pp. 242-241.
 • Kieżel M. (2012): Multipartnerskie programy lojalnościowe banków, jako forma tworzenia oferty systemowej. “Handel Wewnętrzny” wrzesień-październik, pp. 259-263.
 • Kwiecień A. (2014): Management of Knowledge and Intellectual Capital as Success Factor of Contemporary Enterprises. In: Trade Perspectives 2014. People, Technology, Knowledge. Ed. by N. Knego, S. Renko, B. Knezevic. Proceedings of The International Scientific Conference, Zagreb, Croatia, 19th and 20th, November, Ekonomski fakultet, Zagreb, pp. 1-14.
 • Kwiecień A., Żak K. (2013): Relacje z klientami w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. “Zarządzanie i Finanse” październik, vol. 11, nr 4, cz. 3, pp. 263-276.
 • Kucharska B. (2014): Innowacje w handlu detalicznym kreowaniu wartości dla klienta. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Mentzner J.T., Ming S., Zacharia Z.G. (2000): The Nature of Interfirm Patering in Supply Chain Management. “Journal of Retailing”, Vol. 76 (4), pp. 549-568.
 • Obłój K., Tyrybuchowski M. (1995): Zarządzanie strategiczne. W: Zarządzanie i praktyka.
 • A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Otto J., Olczak A. (2007): Marketing w handlu i usługach. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H. (2001): Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych. PWE, Warszawa.
 • Reck R.F., Long B.G. (1988): Purchasing a Competitive Weapon. “Journal of Purchasing and Material Management”, Vol. 24, No. 3, pp. 2-8.
 • Shopping Show (2013): Zwyczaje zakupowe Polaków. Warsaw, April.
 • Sirdesmukh D., Singh J., Sabol B. (2002): Consumer Trust, Value, and Loyalty in Relational Exchanges. “Journal of Marketing” January, Vol.66, pp. 15-37.
 • Stannack P., Jones M. (1996): The Heath of Purchasing. PSERA, Eindhoven.
 • Sztangret I., Bilińska-Reformat K. (2013): Relacje oparte na wiedzy w Media Markt. “EiOP” marzec, nr 3 (758).
 • Wathe K.H., Heide J.B. (2004): Relationship Governance in a Supply Chain Network. “Journal of Marketing” January, Vol.68, pp. 73-89.
 • Żabiński L. (1996): Wstęp do koncepcji marketingu integralnego. „Handel Wewnętrzny”, nr 4.
 • Żabiński L. (2013): Innowacyjne produkty systemowe i ich konsumpcja. Uwarunkowania, mechanizmy rozwoju. “Konsumpcja i Rozwój”, nr 1, pp. 3-18.
 • [www 1] http://finanse.wp.pl/kat,1033691,title,Media-Markt-i-Saturn-maja-az-cztery-markiwlasne,wid,16084612,wiadomosc.html?ticaid=1124dc (access: 15.07.2015).
 • [www 2] http://www.biedronka.aliorbank.pl (access: 15.07.2015).
 • [www 3] http://www.lista.e-sieci.pl (access: 10.07.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-1948
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-86dba809-d079-4674-9867-88d7e76e56f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.