Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka

Other titles

EN
Social Security. Theory. Law. Practice

ISSN

2299-2332
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

rocznik / annual

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniom teoretycznym, prawnym i praktycznym z zakresu zabezpieczenia społecznego. Publikujemy oryginalne artykuły o charakterze teoretycznym, empirycznym, przekrojowym, porównawczym, analizy prawne, w tym dotyczące poziomu międzynarodowego, europejskiego, krajowego, regionalnego i lokalnego. Zamieszczamy również rozmaite informacje dotyczące głównie funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego, a także wywiady z wybitnymi i uznanymi polskimi i zagranicznymi ekspertami. Redakcja przyjęła, że czasopismo powinno realizować podstawowe założenia, takie jak: – zwiększenie poziomu wiedzy na temat systemów zabezpieczenia społecznego wśród różnych odbiorców, – podjęcie analiz prawnych, społecznych, ekonomicznych dotyczących różnych aspektów zabezpieczenia społecznego, – wymiana informacji na temat aktualnych działań podejmowanych na poziomie krajowym i międzynarodowym w tym obszarze. Pismo jest otwarte na współpracę ze studentami, doktorantami i wyższą kadrą akademicką uczelni polskich i zagranicznych. W piśmie zamieszczane są artykuły w języku polskim i angielskim.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.