PL EN


2017 | 341 | 71-81
Article title

Rola jednostek wspierających zarządzanie projektami unijnymi w publicznych uczelniach technicznych

Content
Title variants
EN
The role of units supporting union project management in public technical universities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest prezentacja roli pełnionej przez jednostki wspierające zarządzanie projektami w uczelniach publicznych. Dążąc do realizacji tak postawionego celu, wykorzystano metody analizy źródeł literaturowych i danych statystycznych udostępnionych w bazie KSI SIMIK 07-13 oraz badanie ankietowe. W artykule przedstawiono projekty unijne jako istotny element kształtowania rozwoju publicznych uczelni technicznych w Polsce. Następnie omówiono w nim główne zadania jednostek wspierających zarządzanie projektami. Zaprezentowano także analizę danych uzyskanych w trakcie badania ankietowego dotyczącego zarządzania projektami unijnymi w publicznych uczelniach technicznych w Polsce. Respondentami byli kierownicy projektów unijnych realizowanych przez publiczne uczelnie techniczne w perspektywie finansowej 2007-2013. W wyniku przeprowadzonych analiz wskazano na istotną rolę jednostek wspierających zarządzanie projektami w publicznych uczelniach technicznych w Polsce.
EN
The aim of the study is to present the role played by units supporting project management at public universities. In pursuit of this objective, methods of analyzing sources and statistical data provided in the KSI SIMIK 07-13 database and the questionnaire survey have been used. The article presents EU projects as an important element of shaping the development of public technical universities in Poland. Then it discusses the main tasks of individuals supporting project management. The final part of the text presents an analysis of data obtained during the survey on the management of EU projects in public technical universities in Poland. Respondents were managers of EU projects implemented by public technical universities in the financial perspective 2007-2013. As a result of the analyzes, the role of units supporting project management in public technical universities in Poland was pointed out.
Year
Volume
341
Pages
71-81
Physical description
Contributors
 • Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości
 • Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Instytut Finansów, Bankowości i Rachunkowości
References
 • Aubry M., Hobbs B., Thuillier D. (2007), A New Framework for Understanding Organizational Project Management through PMO, „International Journal of Project Management”, Vol. 25(4).
 • Carvalho M.M. de, Patah L.A., De Souza Bido D. (October 2015), Project Management and Its Effects on Project Success: Cross-country and Cross-industry Comparisons, „International Journal of Project Management”, Vol. 33, Iss. 7.
 • Dai C.X., Wells W.G. (2004), An Exploration of Project Management Office Features and Their Relationship to Project Performance, „International Journal of Project Management”, Vol. 22.
 • Domiter M., Marciszewska A. (2013), Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Jaskanis A., Marczewska M., Darecki M. (2015), Zarządzanie projektami w administracji publicznej, PRESSCOM Sp. z o.o., Wrocław.
 • Kozarkiewicz A. (2012), Zarządzanie portfelami projektów, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 • Mir F.A., Pinnington A.H. (2014), Exploring the Value of Project Management: Linking Project Management Performance and Project Success, „International Journal of Project Management”, Vol. 32, Iss. 2.
 • Pawlak M. (2006), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Werewka J. (2012), Metodologia zarządzania projektami w przedsiębiorstwie informatycznym [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 • Wyrozębski P. (2009), Rola biura projektów w dostosowaniu zarządzania projektami do strategii przedsiębiorstwa [w:] M. Trocki, E. Sońta-Drączkowska (red.), Strategiczne zarządzanie projektami, Bizarre Sp. z o.o., Warszawa.
 • Wyrozębski P. (2015), Kierowanie zespołem projektowym w projektach europejskich [w:] M. Trocki (red.), Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-8718b01d-b329-47b2-a78a-7b7b2687403a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.