PL EN


2017 | 309 | 17-27
Article title

Uwarunkowania postaw prokreacyjnych i matrymonialnych młodzieży akademickiej województwa śląskiego

Content
Title variants
EN
Conditions and matrimonial procreation attitudes of university students in the Silesia voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badania empirycznego w ramach przyjętej problematyki badawczej było poznanie opinii i poglądów młodzieży akademickiej będącej w końcowej fazie edukacji na poziomie wyższym na temat zagadnień z zakresu ich życia małżeńsko- -rodzinnego. Przedstawiono wybrane wyniki badania ankietowego w zbiorowości.
EN
The aim of the empirical study in the context of accepted research issues was to learn views and opinions of students being in the final phase of higher education on the issues of their life and marriage – family. The paper presents selected results from the survey in the community.
Year
Volume
309
Pages
17-27
Physical description
Contributors
 • Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii Inwestycji i Nieruchomości
References
 • Bauman Z. (2000), Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa.
 • Bazarnik J., Grabiński T., Kąciak E., Mynarski S., Sagan A. (1992), Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe, Canadian Consortium of Management Schools, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa-Kraków.
 • CBOS (2009), Postawy prokreacyjne Polaków, Komunikat z badań, Warszawa.
 • CBOS (2008), Nie ma jak rodzina, Komunikat z badań, marzec, http://www.cbos.pl (dostęp: 8.10.2009).
 • Frątczak E., Pęczkowski M. (2002), Zmiany w postawach i zachowaniach reprodukcyjnych młodego i średniego pokolenia Polek i Polaków i ich wpływ na proces formowania związków, rodzin, gospodarstw domowych, ISiD SGH, Warszawa.
 • Giddens A. (2008), Socjologia, WN PWN, Warszawa.
 • Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, WN PWN, Warszawa.
 • Jaroń J. (2001), Sytuacja rodziny w skali globalnej w świetle prognoz demograficznych XXI wieku [w:] H. Cudak (red.), Socjalizacja i wychowanie we współczesnych rodzinach polskich, NWP, Piotrków Trybunalski.
 • Nowak S. (1979), System wartości społeczeństwa polskiego, „Studia Socjologiczne”, nr 4.
 • Okólski M. (2006), Płodność i rodzina w okresie transformacji [w:] J. Wasilewski (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Scholar, Warszawa.
 • Ruszkiewicz D. (2008), Życie w pojedynkę – ucieczka od rodziny czy znak naszych czasów? WSHiS, Łódź.
 • Slany K. (2002), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Nomos, Kraków.
 • Wilk J. (2002), Pedagogika rodziny – zagadnienia wybrane, Instytut Pedagogiki KUL, Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-8732cfaa-0611-4549-87cd-49845da8526e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.