PL EN


2017 | 325 | 166-176
Article title

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jako uczestnicy systemu gwarantowania depozytów

Content
Title variants
EN
Cooperative credit unions as members of a deposit guarantee system
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem rozważań w artykule jest problem zmian w zakresie funkcjonowania systemu gwarantowania depozytów w Polsce przez pryzmat objęcia gwarancjami sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona instrumentom pomocowym, które Bankowy Fundusz Gwarancyjny może wykorzystać w celu wspierania kas znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
EN
The subject of discussion in the article is the problem of changes in the functioning of the deposit guarantee scheme in Poland in the context of covering with guarantees cooperative and credit unions’ sector. Particular attention will be devoted to instruments of financial assistance that Bank Guarantee Fund may use to support unions which are in a difficult financial situation.
Year
Volume
325
Pages
166-176
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Bankowości i Rynków Finansowych
References
 • Demirguc-Kunt A., Kane E., Laeven L. (2014), Deposit Insurance Database, IMF Working Paper, No. 14.
 • Golec M., Kulig A. (2015), Wzajemna konkurencyjność banków spółdzielczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na podstawie lokalizacji placówek, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio H, Vol. XLIX.
 • Piechota P., Kołodziejczyk M. (2011), Pozycja i znaczenie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo- Kredytowych w polskim systemie finansowym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 640.
 • Pruski J., Szambelańczyk J. (2014), Systemy gwarantowania depozytów w sieciach bezpieczeństwa finansowego na tle konsekwencji globalnego kryzysu finansowego, „Bezpieczny Bank”, nr 4(57).
 • Przegląd zasad i praktyki działania wybranych systemów unii kredytowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce (2008), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Raport Roczny Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2015), Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 • Trzecińska A. (2013), Rola funduszy gwarancyjnych w sieci bezpieczeństwa finansowego, VIII Kongres Ryzyka Bankowego, Warszawa.
 • Uchwała nr 73/2016 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określania zasad i form udzielania pomocy i wsparcia oraz dochodzenia zwrotu środków z tytułu udzielenia pomocy lub wsparcia w związku z restrukturyzacją spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
 • Ustawa z dnia 05.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Dz.U. 2012, poz. 855.
 • Ustawa z dnia 08.07.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Dz.U. 2016, poz. 996.
 • Zdanowicz B. (2007), Podstawowe dylematy i kryteria wyboru formuły systemu gwarantowania depozytów w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, „Bezpieczny Bank”, nr 1(34).
 • [www 1] www.bfg.pl (dostęp: 29.11.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-87473026-0980-4db8-85eb-be2c6f0b8a9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.