PL EN


2017 | 312 | 96-105
Article title

Zastosowanie metody przyspieszenia wzrostu do oceny przyspieszenia wzrostu gospodarczego w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Content
Title variants
EN
Application of growth acceleration methods in the evaluation of acceleration of economic growth in countries of the Visegrad Group
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W każdym kraju istotnym celem jest osiągnięcie jak najwyższego wzrostu gospodarczego, ponieważ korzyściami ze wzrostu gospodarczego i rozwoju gospodarczego są podwyższenie standardu życia i lepsza sytuacja socjalna. Celem artykułu jest zastosowanie metody przyspieszenia wzrostu do oceny przyspieszenia wzrostu gospodarczego w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Problemem badawczym jest pytanie, czy metoda zwana przyspieszeniem wzrostu pozwoli wyodrębnić okresy, w których wzrost gospodarczy przyspieszał w krajach Grupy Wyszehradzkiej. W pracy instrumentem pomiarowym wykorzystanym do zaprezentowanej metody pomiaru są podstawowe mierniki wykorzystywane przy ocenie wzrostu gospodarczego.
EN
In each country an important goal is to achieve the highest economic growth since the benefits of economic growth and economic development are the increase of the standard of living and better social situation. The aim of this article is the application of method of growth acceleration to the evaluation of the acceleration of economic growth the countries of Visegrad Group. The research problem is the question whether a method called growth acceleration will indicate the periods in which economic growth accelerated in the countries of Visegrad Group. In this paper we take into account as measuring instrument, the basic indicators used in the assessment of economic growth.
Year
Volume
312
Pages
96-105
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii
References
 • Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R. (2014), Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 • Gozgor G. (2015), Causal Relation Between Economic Growth and Domestic Credit in the Economic Globalization: Evidence From the Hatemi-J’s Test, “Journal of International Trade & Economic Development”, No. 24(3), s. 395-408. DOI:10.1080/09638199.2014.908325.
 • Gupta S., Pattillo C.A., Carey K.J. (2005), Sustaining Growth Accelerations and Pro- Poor Growth in Africa, “IMF Working Papers”, No. 5(195). DOI:10.5089/9781451862140.001.
 • Hausmann R., Pritchett L., Rodrik D. (2005), Growth Accelerations, “Journal of Economic Growth”, No. 10(4), s. 303-329. DOI:10.1007/s10887-005-4712-0.
 • Przybylska-Mazur A. (2013), Selected Methods of Choice of the Optimal Monetary Policy Transmission Horizon [w:] M. Papież, S. Śmiech (eds.), Proceedings of the 7th Professor Aleksander Zeliaś International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phrnomena, Publisher: Foundation of the Cracow University of Economics Cracow, s. 133-140.
 • Rehman M.M. (2015), Impacts of Globalization on Economic Growth – Evidence From Selected South Asian Countries, “Journal of Management Sciences JMS”, No. 2(1), s. 185-204. DOIi:10.20547/jms.2014.1502103.
 • Saccone D., Valli V. (2015), Structural Change, Globalization and Economic Growth in China and India, “European Journal of Comparative Economics”, No. 66(4), s. 492-519. DOI:10.2139/ssrn.1486093.
 • Samuelson P., Nordhaus W.D. (2012), Ekonomia, Rebis, Poznań.
 • Taneja G.S. (2012), Globalization and Economic Growth, Vakratund, Mumbai.
 • Whelan K. (2004), New Evidence on Balanced Growth, Stochastic Trends, and Economic Fluctuations, Central Bank And Financial Services Authority Of Ireland Research Technical Paper. DOI:10.2139/ssrn.614801.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-874e511b-7a8f-4b03-a61d-754a603b0af3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.