PL EN


2016 | 254 | 99-107
Article title

Kanał komunikacji a kanał dystrybucji – zanikanie różnic i ich konsekwencje

Authors
Content
Title variants
EN
Communication channel and distribution channel-disappearance of differences and their consequences
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ostatnim czasie rola kanałów dystrybucji oraz ich kształt podlega dynamicznym zmianom. Z jednej strony technologie informacyjne oraz rozwój firm logistycznych powodują wzrost możliwości realizacji i znaczenia sprzedaży bezpośredniej. Z drugiej strony charakterystycznym trendem jest wielokanałowość sprzedaży i w konsekwencji zmiany zachodzące w procesach zakupowych konsumentów. Wpływ na te przemiany mają także nowe kanały komunikacji, które wprost pozwalają przenieść konsumenta z sytuacji poszukiwania informacji do procesu zakupu. W efekcie zanika stopniowo rola tradycyjnych pośredników rynkowych, których funkcje przejmowane są w szczególności przez kanały komunikacji, co w dłuższym czasie będzie powodowało dalsze konsekwencje.
EN
Recently, the role of distribution channels and its design has changed. On one hand, information technologies and logistics development cause an increase of direct sales importance. On the other hand, a distinctive trend is the multi-channel sales and, consequently, changes in consumer buying process. The effects of these changes are also new channels of communication that expressly allow the consumer to move from a situation of searching for information to purchase process. As a result, disappearing gradually role of traditional market intermediaries whose functions are taken over in particular by communication channels, which in the long term will cause further consequences.
Year
Volume
254
Pages
99-107
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
References
 • Arya A., Mittendorf B. (2013), The Changing Face of Distribution Channels: Partial Forward Integration and Strategic Investments, „Production and Operations Management”, No. 22.
 • Bondos I. (2014), Komunikacyjna rola ceny w procesie docierania z informacją do klienta, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • Czubała A., red. (2013), Podstawy marketingu, PWE, Warszawa.
 • Gołembska E., red. (2010), Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gundlach G.T., Loff A.G. (2013), Dual Distribution Restrains: Insight from Business Research and Practice, „The Antitrust Bulletin”, No. 58.
 • Kollmann T., Kuckertz A., Kayser I. (2012), Cannibalization or Synergy? Consumers’ Channel Selection in Online-Offline Multichannel Systems, „Journal of Retailingand Consumer Services”, No. 19.
 • Lih-Bin O., Hock-Hai T., Vallabh S. (2012), The Effects of Retail Channel Integration through the Use of Information Technologies on Firm Performance, „Journal of Operations Management”, No. 30.
 • Lipowski M. (2013), Usability of Mobile Distribution Channel for Financial Services, „Studia Ekonomiczne”, nr 150.
 • Stern L.W., El-Ansary A.I., Coughlan A.T. (2002), Kanały marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Trojanowski M. (2010), Marketing bezpośredni. Koncepcja – Zarządzanie – Instrumenty, PWE, Warszawa.
 • Vanheems R., Kelly J.S., Stevenson K. (2013), The Internet, the Modern Death of a Salesman: Multichannel Retailing Impact, „International Journal of Marketing Communications”, No. 5.
 • Verhoef P.C. Neslin S.A., Vroomen B. (2007), Multichannel Customer Management: Understanding the Research-shopper Phenomenon, „International Journal of Research in Marketing”, No. 24.
 • Wang Y., Bell D.R., Padmanabhan V. (2009), Manufacturer-owned Retail Stores, „Marketing Letters”, Vol. 20.
 • Wiktor J.W. (2013), Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wilbur K.C., Farris P.W. (2014), Distribution and Market Share, „Journal of Retailing”, Vol. 90, No. 2.
 • Wpływ internetu na gospodarkę w Polsce – Raport (2014), IAB. Polska, www.iab.org.pl.
 • Yu U.-I., Niehm L.S., Russell D.W. (2011), Exploring Perceived Channel Price, Quality, and Values as Antecedents of Channel Choice and Usage in Multichannel Shopping, „Journal of Marketing Channels”, No. 18.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-882bab4f-8958-4da4-b614-8ff5f8675050
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.