Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 326 | 41-54

Article title

Czas w konsumpcji – rozważania teoretyczne

Content

Title variants

EN
Time in consumption – theoretical considerations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu są rozważania na temat czasu w konsumpcji. Służą one przedstawieniu wybranych zagadnień z zakresu interpretacji czasu – ich miejsca i znaczenia w analizie konsumpcji oraz istoty gospodarowania czasem jako niefinansowym środkiem konsumpcji będącym w dyspozycji jednostki. Prowadzą do stwierdzenia, że czas w konsumpcji jest tą kategorią, która z jednej strony ma charakter instytucji społecznej, regulatora zdarzeń społecznych, właściwości ludzkiego działania – jest integralną częścią porządku społecznego; z drugiej – jest cennym dobrem, ograniczonym zasobem jakim gospodarują jednostki w celu zaspokojenia potrzeb egzystencji (podstawowych), potrzeb samorozwoju i społecznych (wyższego rzędu).
EN
The aim of this article is a reflection on the time in consumption. They serve as a presentation: selected issues in the field of interpretation of time – their place and significance in the analysis of consumption; the economy sometimes acts as a nonfinancial means of consumption at the disposal of the individual. They lead to the conclusion that time in consumption is the category which, on the one hand, is the social institution, the regulator of social events, the characteristic of human activity – is an integral part of the social order; on the other hand, it is a valuable asset, limited by the resources that the individual manages to meet the needs of existence (basic), needs of selfdevelopment and social (higher order).

Year

Volume

326

Pages

41-54

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania. Zakład Ekonomii Sektora Publicznego

References

 • Bańbuła P. (2006), Oszczędności i wybór międzyokresowy – podejście behawioralne, Materiały i Studia, z. 208, NBP, Warszawa.
 • Bauman Z. (2007), Karta kredytowa. Rzecz o finansowej niepłynności w epoce płynnej nowoczesności [w:] W. Godzic, M. Żakowski (red.), Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 17-33.
 • Becker G.S. (1990), Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa.
 • Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Creamer M., Burgess P., Pattison P. (1992), Reaction to Trauma: A Cognitive Processing Model, „Journal of Abnormal Psychology” 1992, Vol. 101(3), s. 452-459.
 • Czaja S. (2011), Czas w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Damasio A. (1999), Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, Rebis, Poznań.
 • Drucker P.F. (1994), Menedżer skuteczny. Nowoczesność, Czytelnik, Warszawa.
 • Elias N. (2017), Esej o czasie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Goldberg M.E., Bisley J., Powell K.D., Gottlieb J., Kusunoki M. (2002), The Role of the Lateral Intraparietal Area of the Monkey in the Generation of Saccades and Visuospatial Attention, „Annals of the New York Academy of Sciences”, Vol. 956, s. 205-215.
 • Hall E.T. (1999), Taniec życia; inny wymiar czasu, Muza, Warszawa 1999.
 • Hamed S.B., Duhamel J.R., Bremmer F., Graf W. (2001), Representation of the Visual Field in the Lateral Intraparietal Area of Macaque Monkeys: A Quantitative Receptive Field Analysis, „Experimental Brain Research”, Vol. 140(2), s. 2624-2633.
 • Jung B. (1987), O czasie wolnym. Kultura i rekreacja w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego, SGPiS, Warszawa.
 • Knutson B., Peterson R. (2005), Neurally Reconstructing Expected Utility, „Games and Economic Behavior” , Vol. 52, s. 305-315.
 • Lantz J. (2001), Depression, Existential Family Therapy, and Viktor Frankl’s Dimensional Ontology, „Contemporary Family Therapy”, Vol. 23(1), s. 19-32.
 • Lantz J., Ahern R. (1998), Re-Collection in Existential Psychotherapy with Couples and Families Dealing with Death, „Contemporary Family Therapy”, Vol. 20(1), s. 47-57.
 • Lantz J., Gyamerah J. (2002), Existential Family Trauma Therapy, „Contemporary Family Therapy”, Vol. 24(2), s. 243-255.
 • LeMay K., Wilson K.G. (2008), Treatment of Existential Distress in Life Threatening Illness: A Review of Manualized Interventions, „Clinical Psychology Review”, Vol. 28(3), s. 472-493.
 • Lipiński E. (1969), Karol Marks i zagadnienia współczesności, PWN, Warszawa.
 • Marks K. (1948), Płaca, cena, zysk, Wydawnictwo Książka, Warszawa.
 • Marks K. (1986), Zarys krytyki ekonomii politycznej, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Sorokin P.A. (1943), Sociocultural Causality, Space, Time. A Study of Referential Principles of Sociology and Social Sciences, Duke University Press, Durham, North Carolina.
 • Tarski I. (1976), Czynnik czasu w procesie transportowym, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 • Tom S.M., Fox C.R., Trepel C., Poldrack R.A. (2007), The Neural Basis of Loss Aversion in Decision-Making under Risk, „Science”, Vol. 315(5811), s. 515-518.
 • Veblen T. (1971), Teoria klasy próżniaczej, PWN, Warszawa.
 • Weber M. (1994), Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Wydawnictwo TEST, Lublin.
 • Wnuk-Lipiński E. (1981), Budżet czasu – struktura społeczna – polityka społeczna, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 • Zimbardo P.G., Boyd J. (2009), Paradoks czasu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [www 1] http://www.studyoftime.org/ (dostęp: 26.02.2017).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-88ba2cda-ea37-4076-8b59-f2c72c2770dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.