PL EN


2016 | 33 | 87-114
Article title

MIT O KANDYDATURZE SIR PHILIPA SIDNEYA (1554–1586) DO TRONU RZECZYPOSPOLITEJ I OKOLICZNOŚCI JEGO WIZYTY W POLSCE

Content
Title variants
EN
The myth of Sir Philip Sidney (1554–1586) as a candidate to the Polish throne and the circumstances of his visit to Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Sir Philip Sidney was one of the most important gures in Elizabethan England. An outstanding poet, courtier, diplomat and knight, he has been a subject of research for many generations of scholars. Some authors state that Sidney received a proposal to become a candidate for the Polish elective throne but refused because the Queen did not agree. is story can be traced back to a short biography of him written by Robert Naunton in ca. 1630, but the ultimate source was the elegy on the death of Sidney written by Robert Dowe. Addressed to an anonymous “Polish friend”, it proposed Sidney could have become a great king, had he not been killed in battle. It was clearly a poetic metaphor rather than a statement of fact. Nevertheless, a number of scholars still believe that Sidney was approached with the proposal by Olbracht Łaski when he visited London and was received with unprecedented splendour by Elizabeth I. Even though the reasons for Łaski’s visit are still unclear, there are many arguments against such a hypothesis. Nevertheless, Sidney was greatly interested in the Polish political system (as can be gleaned from his correspondence) and eventually visited Cracow in 1574, at the invitation of Marcin Leśniowolski. e last part of the paper is an attempt at identifying the house in which Sidney stayed and it is argued that it must have been the same house in which John Dee later intended to stay (probably on Sidney’s advice), but changed his mind. e house belonged to one Pernus, whose rst name was not recorded by Dee. A detailed analysis of several members of that patrician family shows that it must have been Paweł Pernus, who studied at Heidelberg and later held high civic o ces in Cracow. He owned several houses, but it seems that the most probable identi cation of the one in which Sidney stayed is the house at Floriańska 11, which was also occasionally visited by Edward Kelley during his and John Dee’s later stay in Cracow.
Year
Issue
33
Pages
87-114
Physical description
Contributors
 • AWF Poznań
References
 • Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. 1, wyd. Żegota Ignacy Pauli, Kraków 1887.
 • Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. 2, wyd. Adam Chmiel, Kraków 1892.
 • A true & faithful relation of what passed for many yeers between Dr: John Dee… and some spirits, wyd. Meric Casaubon, London 1659.
 • Bieniarzówna Janina, Pernus (Pirnis, Pyrnusz) Walerian, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 25, red. Emanuel Rostworowski, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1980, s. 636–637.
 • Bieniarzówna Janina, Pernus Paweł, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 25, red. Emanuel Rostworowski, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1980, s. 635–636.
 • Bodniak Stanisław, Album amicorum Jana Zborowskiego, „Silva Rerum” 1927, nr 11/12, s. 174–179.
 • Boniecki Adam, Herbarz polski, t. 6, Warszawa 1903.
 • Brennan Michael G., Kinnamon Noel J., A Sidney chronology: 1551–1654, „Author Chronologies Series”, Basingstoke, Hampshire – New York 2003.
 • Chmiel Adam, Domy krakowskie. Ulica Floriańska, część I, „Biblioteka Krakowska”, 54, Kraków 1917.
 • Chmiel Adam, Domy krakowskie. Ulica Floriańska, część II, „Biblioteka Krakowska”, 57, Kraków 1919.
 • Chmiel Adam, Domy krakowskie. Ulica św. Jana, część 1, „Biblioteka Krakowska”, 61, Kraków 1924.
 • Chmiel Adam, Z herbarza mieszczańskiego: Herby Pernusów, „Rocznik Krakowski” 1902, s. 60–93.
 • Chwalewik Edward, Exlibrisy polskie szesnastego i siedemnastego wieku, „Książka w dawnej kulturze polskiej”, 6, Wrocław 1955.
 • Clulee Nicholas H., John Dee’s natural philosophy revisited, [w:] John Dee: Interdisciplinary studies in English Renaissance thought, red. Stephen Clucas, Dordrecht 2006, s. 23–37.
 • Clulee Nicholas H., John Dee’s natural philosophy. Between science and religion, London – New York 1988.
 • The correspondence of Sir Philip Sidney, t. 1–2, wyd. Roger Kuin, Oxford 2012.
 • The correspondence of Philip Sidney and Hubert Languet, wyd. William Aspenwall Bradley, „The Humanist’s Library”, Boston 1912.
 • The diaries of John Dee, wyd. Edward Fenton, Charlbury, Oxfordshire 1998.
 • Die Matrikel der Universität Heidelberg von 1386 bis 1663. Zweiter Theil von 1554 bis 1662, wyd. Gustav Toepke, Heidelberg 1886.
 • Dr. John Dee’s spiritual diary (1583–1608): being a completely new & reset edition of A true & faithful relation of what passed for many yeers between Dr. John Dee and some spirits: being British Library Cotton Appendix MS XLVI, parts I & II with additional material from Bodleian Ashmole MS 1790, wyd. Stephen Skinner, Singapore 2011.
 • Ernst Germana, From the watery trigon to the fiery trigon. Celestial signs, prophecies and history, [w:] „Astrologi hallucinati”. Stars and the End of the World in Luther’s time, red. Paola Zambelli, Berlin – New York 1986, s. 265–280.
 • Evans Robert J.W., Rudolf II and his world. A study in intellectual history 1576–1612. wyd. 2 popr., Oxford 1984.
 • Exequiae illustrissimi equitis, D. Philippi Sidnaei, gratissimae memoriae ac nomini impensae, red. William Gager, Oxford 1587.
 • Fahy Conor, The composition of Ortensio Lando’s dialogue Cicero relegatus et Cicero revocatus, „Italian Studies” 1975, nr 1, s. 30–41.
 • Flik Józef, Kruszelnicka Janina, Epitafium Mikołaja Kopernika w bazylice katedralnej św. Janów w Toruniu, Toruń 1996.
 • Follprecht Kamila, Noga Zdzisław, Wykaz właścicieli nieruchomości w Krakowie w 1598 r., [w:] Atlas historyczny Polski. Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku. Część II: Komentarz, indeksy, red. Henryk Rutkowski, Warszawa 2008, s. 163–202.
 • French Peter J., John Dee: The world of an Elizabethan magus, London 1972.
 • Fuller Thomas, The history of the worthies of England, London 1662.
 • Gömöri George, The Polish Swan triumphant: Essays on Polish and comparative literature from Kochanowski to Norwid, Newcastle upon Tyne 2013.
 • Gömöri George, Sir Philip Sidney’s Hungarian and Polish connections, „Oxford Slavonic Papers” 1991, s. 23–33.
 • Gömöri George, Sir Philip Sidney’s Polish friend: An amendment, „The Polish Review” 1995, nr 1, s. 69–72.
 • Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584, wyd. Kazimierz Józef Turowicz, Kraków 1858.
 • Der Hof Kaiser Rudolfs II. Eine Editition der Hofstaatsverzeichnisse 1576–1612, wyd. Jaroslava Hausenblasová, „Fontes historiae artium”, Praha 2002.
 • W. H. [Herbert William], England’s sorrow, or, a farewell to Essex, London 1606.
 • Jarzębowski Leon, Druki toruńskie XVI wieku, Toruń 1969.
 • Klopsch Christian David, Geschichte des berühmten Schönaichischen Gymnasium zu Beuthen an der Oder, Gross – Glogau 1818.
 • Kowalska Halina, Leśniowolski Marcin, [w:], Polski słownik biograficzny. t. 17, red. Emanuel Rostworowski, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1972, s. 181–184.
 • Kronika Pawła Piaseckiego, biskupa przemyślskiego, wyd. Antoni Chrząszczewski, Kraków 1870.
 • Ks. Jana Wielewickiego S. J. dziennik spraw domu zakonnego OO. Jezuitów u ś. Barbary w Krakowie od r. 1579 do r. 1599 (włącznie), wyd. Józef Szujski, „Wydawnictwa Komisyi historycznej Akademii Umiejętności w Krakowie”, 19; „Scriptores Rerum Polonicarum”, 7, Kraków 1881.
 • Maleczyńska Kazimiera, Z dziejów księgozbiorów mieszczańskich w Polsce 1506–1572, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, 1157; „Bibliotekoznawstwo”, 14, Wrocław 1991.
 • Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509–1551 / Metrica seu album Universitatis Cracoviensis a. 1509–1551. Biblioteka Jagiellońska rkp. 259, wyd. Antoni Gąsiorowski, Tomasz Jurek, Izabela Skierska, Ryszard Grzesik, Warszawa 2010.
 • Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400–1508. Biblioteka Jagiellońska rkps 258, t. 1–2, wyd. Antoni Gąsiorowski, Tomasz Jurek, Izabela Skierska, Ryszard Grzesik, Kraków 2004.
 • Mikocka Katarzyna, Nagrobki Stefana Batorego i Anny Jagiellonki w Katedrze Wawelskiej. Kilka uwag i hipotez, „Rocznik Historii Sztuki” 1984, nr 14, s. 81–103.
 • Najstarsza księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1402–1541, wyd. Antoni Gąsiorowski, Tomasz Jurek, Izabela Skierska, Warszawa 2011.
 • Naunton Robert, Fragmenta regalia, London 1641.
 • Noga Zdzisław, Krakowska rada miejska w XVI wieku. Studium o elicie władzy, Kraków 2003.
 • Noga Zdzisław, Urzędnicy miejscy Krakowa. Część 2: 1500–1794, Kraków 2008.
 • Nowak Zenon Hubert, Pyrnesius (Pernus) Melchior, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 29, red. Emanuel Rostworowski, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1986, s. 512–513.
 • Osborn James M., Young Philip Sideny, 1572–1577, New Haven 1972.
 • Osborne Francis, Historical memoires on the reigns of Queen Elizabeth and King James, London 1658.
 • Palm Hermann, Dornau, Caspar, „Allgemeine Deutsche Biographie”, t. 5, Leipzig 1877, s. 351–352.
 • Paprocki Bartosz, Herby rycerstwa polskiego, na pięcioro xiąg rozdzielone, Kraków 1584.
 • Piasecki Paweł, Chronica gestorum in Europa singularium, Kraków 1645.
 • Pietrusiński Jerzy, Złotnicy krakowscy XIV–XVI wieku i ich cech, Warszawa 2000.
 • Pietrzyk Zdzisław, W kręgu Strasburga: Z peregrynacji młodzieży z Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej w latach 1538–1621, „Fontes et Studia”, 7, Kraków 1997.
 • Prinke Rafał T., Beyond patronage: Michael Sendivogius and the meanings of success in alchemy, [w:] Chymia: Science and nature in medieval and early modern Europe, red. Miguel López Pérez, Didier Kahn, Mar Rey Bueno, Newcastle upon Tyne 2010, s. 175–231.
 • Prinke Rafał T., John Dee i Edward Kelley w Wielkopolsce (1583–1584). Epizod „magicznej” podróży, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 2009, z. 29, s. 234–248.
 • Prinke Rafał T., Nolite de me inquirere (Nechtyějte se po mniě ptatj): Michael Sendivogius (1566–1636), [w:] Alchymie a Rudolf II. Hledání tajemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století, red. Ivo Purš, Vladimír Karpenko, Praha 2011, s. 317–333.
 • Prinke Rafał T., Follprecht Kamila, John Dee and Edward Kelley in Cracow: Identifying the house of Enochian revelations, „The Polish Journal of the Arts and Culture” 2015, nr 13, s. 119–136.
 • The private diary of Dr. John Dee and the catalogue of his library of manuscripts, from original manuscripts in the Ashmolean Museum at Oxford, and Trinity College Library, Cambridge, wyd. James Orchard Halliwell, London 1842.
 • Ringler William A., The myth and the man, [w:] Sir Philip Sidney. 1586 and the creation of a legend, red. Jan van Dorsten, Dominic Baker-Smith, Arthur F. Kinney, Leiden 1986, s. 3–15.
 • Roberts Julian, Watson Andrew G., John Dee’s library catalogue, London 1990.
 • Seidel Robert, Späthumanismus in Schlesien: Caspar Dornau (1577–1631). Leben und Werk, „Frühe Neuzeit”, 20, Tübingen 1994.
 • Stafford Antony, The guide of honour, or the ballance wherin she may weigh her actions, London 1634.
 • Sutton Dana F., Sir Philip Sidney and the Crown of Poland, „Sidney Journal” 2014, nr 2, s. 73–83.
 • Tadeáš Hájek z Hájku, red. Pavel Drábek, „Práce z dějin techniky a přírodních věd”, 1, Praha 2000.
 • Wallace Malcolm William, The life of Sir Philip Sidney, Cambridge 1915.
 • Wickersheimer Ernest, Jean Bauhin et le contrôle des compositions médicinales à Montbéliard, „Revue d’histoire des sciences et de leurs applications” 1952, nr 3, s. 234–245.
 • Wilson Mona, Sir Philip Sidney, London 1931.
 • Wotschke Theodor, Polnische Studenten in Heidelberg, „Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven”, nr 2, 1926, s. 46–67.
 • Yewbrey Graham, John Dee and the „Sidney group”: Cosmopolitics and Protestant „activism” in the 1570’s, dysertacja doktorska, 1981.
 • Young Robert F., Bohemian scholars and students at the English universities, 1347–1750, „English Historical Review” 1923, nr 149, s. 72–84.
 • Zieliński Ryszard, Roman Żelewski, Olbracht Łaski: Od Kieżmarku do Londynu, Warszawa 1982.
 • Zins Henryk, Angielski pretendent do tronu polskiego, „Mówią Wieki” 1974, nr 8, s. 16–19.
 • Zins Henryk, Mikołaj Kopernik w angielskiej kulturze umysłowej epoki Szekspira, Wrocław 1972.
 • Zins Henryk, Philip Sidney a Polska, „Kwartalnik Neofilologiczny” 1974, nr 2, s. 147–157.
 • Zins Henryk, Poeta Philip Sidney – angielski pretendent do tronu polskiego?, „Przegląd Humanistyczny” 1974, nr 8, s. 83–95.
 • Zins Henryk, Polska w oczach Anglików XIV–XVI w., Warszawa 1974.
 • Zins Henryk, Sir Philip Sidney and Poland, [w:] Poland at the 14th International Congress of Historical Sciences in San Francisco, red. Bronisław Geremek, Antoni Mączak, Wrocław 1975, s. 67–82.
 • Zouch Thomas, Memoirs of the life and writings of Sir Philip Sidney, York 1809.
 • Żantuan Konstanty, Olbracht Łaski in Elizabethan England: An episode in the history of culture, red. Bronisław Geremek, Antoni Mączak, „The Polish Review” 1968, nr 4, s. 3–22.
 • Żelewski Roman, Akta i relacje dotyczące zburzenia zboru kalwińsko-luterańskiego w Krakowie w r . 1574, „Teki Archiwalne” 1954, nr 2, s. 109–137.
 • Żelewski Roman, Łaski Olbracht, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 18, red. Emanuel Rostworowski, Wrocław – Warszawa – Kraków 1973, s. 246–250.
 • Żelewski Roman, Zaburzenia wyznaniowe w latach 1551–1598, „Materiały do dziejów Reformacji w Krakowie”, 6, Wrocław – Warszawa – Kraków 1962.
 • Żołądź-Strzelczyk Dorota, Peregrinatio academica: Studia młodzieży polskiej z Korony i Litwy na akademiach i uniwersytetach niemieckich w XVI i XVII wieku, Poznań 1996.
 • Żołądź Dorota, Studenci polscy z Korony i Litwy w Heidelbergu w okresie reformacji, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1994, nr 36, s. 3–17.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-89051983-3075-4b78-b543-06db3496aeb8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.