Title

Academic Journal of Modern Philology

Other titles
ISSN
2299-7164
ISSN
2353–3218
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
  • Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
    • Editor's office addres: Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław, Polska
    • Web site: https://ajmp.uni.wroc.pl/
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
annual
Full contents
Full contents local availability
Yes
Notes
Academic Journal of Modern Philology jest czasopismem naukowym wydawanym co roku przez Komisję Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk, oddział we Wrocławiu oraz Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych, Uniwersytet Wrocławski. Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba przyznanych punktów: 40). Artykuły publikowane w AJMP poruszają tematykę związaną głównie z dziedziną nauk humanistycznych i społecznych obejmując obszary dyscyplin takich jak: językoznawstwo ogólne, historyczne, antropologiczne, literaturoznawstwo czy studia porównawcze. Artykuły publikowane są głównie w językach: angielskim, niemieckim, francuskim oraz polskim.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.