Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Academic Journal of Modern Philology

Other titles

ISSN

2299-7164

EISSN

2353–3218
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

  • Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
    • Editor's office addres: Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław, Polska
    • Web site: https://ajmp.uwr.edu.pl/

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

annual

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

Academic Journal of Modern Philology jest czasopismem naukowym wydawanym co roku przez Komisję Nauk Filologicznych Polskiej Akademii Nauk, oddział we Wrocławiu oraz Kolegium Międzydziedzinowych Studiów Indywidualnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (liczba przyznanych punktów: 100). Artykuły publikowane w AJMP poruszają tematykę związaną głównie z dziedziną nauk humanistycznych i społecznych obejmując obszary dyscyplin takich jak: językoznawstwo ogólne, historyczne, antropologiczne, literaturoznawstwo czy studia porównawcze. Artykuły publikowane są głównie w językach: angielskim, niemieckim, francuskim oraz polskim.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.