Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 286 | 134-145

Article title

Excise tax and the activity of companies in the sector of alcoholic spirits in Poland. The case study of Fabryka Copernicus Sp. z o.o. in Nieszawa

Authors

Content

Title variants

PL
Podatek akcyzowy a działalność przedsiębiorstw w sektorze alkoholi mocnych w Polsce. Studium przypadku Fabryki Copernicus Sp. z o. o. w Nieszawie

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The Excise Tax Act of 6 December 2008 (Journal of Laws 2014 item 752) is not adjusted to the modern market reality and does not help, but is even detrimental to, producers of spirits in Poland. It causes a decrease in the flexi-bility of operations and inhibits the response to rapidly changing market conditions. The study is based on a single case study of Fabryka Copernicus Sp. z o. o. in Nieszawa in order to evaluate critically one of the major consumption taxes and determine its impact on the functioning of a spirits producer.
PL
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. 2014 poz. 752) nie jest dostosowana do współczesnych realiów rynkowych i utrudnia prowadzenie działalności w sektorze alkoholi mocnych w Polsce. To powoduje zmniejszenie elastyczności działania przedsiębiorców z tego sektora i hamuje ich reakcje na dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe. Badanie opiera się na pojedynczej analizie przypadku Fabryki Copernicus Sp. z o.o. w Nieszawie, aby ocenić krytycznie jeden z głównych podatków konsumpcyjnych i określić jego wpływ na funkcjonowanie producenta alkoholi.

Year

Volume

286

Pages

134-145

Physical description

Contributors

 • The Nicolaus Copernicus University in Toruń. The Faculty of Economic Sciences and Management. The Department of Economics

References

 • Jemielniak D. (2012), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Vol. 2, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.
 • Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ksieniewicz U., Kałka M. (2013), Podatek akcyzowy. Leksykon, Unimex, Warszawa.
 • Mączyński D. (2004), Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Miles M.B., Huberman A.M. (2000), Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok.
 • Ministerstwo Finansów (2013), Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej z projektem aktu wykonwaczego. Druk sejmowy nr 1788, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/883D85F4C00E9825C1257BF90 04F99F1/ File/1 788.pdf (access: 10.02.2015).
 • Owsiak S. (2005), Finanse publiczne, teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rybarski R. (1935), Nauka skarbowości, Zakł. Druk. F. Wyszyński i S-ka, Warszawa.
 • Stachak S. (2006), Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Stanisławiszyn P., Nowak T. (2012), Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Eurojepskiej, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Sułek A. (1998), Dokumenty urzędowe [in:] Encyklopedia socjologii, t. 1, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (The Excise Tax Act), Dz.U. 2014 poz. 752.
 • Wasilewicz I. (2015), Produkcja wódki w Polsce rekordowo niska przy wzroście innych kategorii - komentarz ZP PPS do danych GUS, http://zppps.pl/ attachments/i/filemanager/obiekty/file/obiekt_18/2015_01_29_Produkcja_w_dki _w_Polsce_rekordowo_niska.docx (access: 15.02.2015).
 • Weralski M., ed. (1985), System instytucji prawno-finansowych PRL, Vol. 3, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław - Warszawa - Kraków.
 • Wnorowski H. (2010), Podatek akcyzowy od wyrobów spirytusowych w Polsce: testowanie krzywej Laffera, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-8ac1f9bf-ea51-4cf2-83c5-8abf00144b41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.