PL EN


2016 | 301 | 187-202
Article title

Jednostkowe koszty pracy w rolnictwie w układzie przestrzennym

Content
Title variants
EN
Unit labour cost in agriculture − spatial analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na podstawie własnego ujęcia, opierającego się na równowadze producenta jako podstawie teoretycznej, analizujemy relacje między wynagrodzeniem i wydajnością czynnika pracy. W założeniu, zgodnie z warunkami równowagi producenta, wynagrodzenie czynnika pracy powinno wynikać z jego wydajności. Wyższy poziom wynagrodzenia niż wydajności może świadczyć o nieefektywnej alokacji oraz istnieniu zewnętrznego źródła finansowania tej różnicy. Dany sektor gospodarki i działający w nim producenci korzystają wówczas w podziale wytworzonej wartości w gospodarce. Szczególną uwagę poświęcamy sektorowi rolnictwa, w przypadku którego występuje wspomniana prawidłowość. Prezentujemy przestrzenny rozkład jednostkowych kosztów pracy (ULC – Unit Labour Cost), będących stosunkiem wynagrodzenia do wydajności czynnika pracy.
EN
We use the producer's equilibrium as a theoretical background for an analysis of the relationship between the labour remuneration and its productivity. According to the assumptions concerning the producer's equilibrium the remuneration of the labour factor should result from its productivity. If the remuneration is higher than the productivity, the allocation can be considered ineffective and the residual should be financed from some other source. If such a situation occurs in a whole sector, then the producers benefit from the distribution of the value in the economy. We focus on the agricultural sector in which such a situation occurs. We present the spatial distribution of the (ULC – Unit Labour Cost) defined as a ratio of the labour remuneration to its productivity.
Year
Volume
301
Pages
187-202
Physical description
Contributors
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. Zakład Zastosowań Matematyki w Ekonomice Rolnictwa
author
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. Zakład Zastosowań Matematyki w Ekonomice Rolnictwa
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. Zakład Zastosowań Matematyki w Ekonomice Rolnictwa
References
 • Cichocki S., Skibińska M., Strzelecki P., Tyrowicz J., Wyszyński R. (2015), Kwartalny raport o rynku pracy w I kw. 2015 r., „Narodowy Bank Polski”, nr 2.
 • Cleff T., Licht G., Spielkamp A. (2005), Innovation and Competitiveness [in:] O. Heneric, G. Licht, W. Sofka (eds.), Europe’s Automotive Industry on the Move. Competitiveness in a Changing World, „ZEW Economic Studies”, Vol. 132.
 • Collignon S. (2009), Wage Developments in Euroland or: The Failure of the Macroeconomic Dialogue, Centro Europa Ricerche, Roma.
 • Felipe J., Kumar U. (2011), Unit Labor Costs in the Eurozone: The Competitiveness Debate Again, „Asian Development Bank Working Paper”, No. 651.
 • Kuznets S. (1955), Economic Growth and Income Inequality, „American Economic Review”, Vol. XXXXV.
 • Lewis W.A. (1954), Economic Development with Unlimited Supplies of Labor, „Manchester School of Economic and Social Studies”, Vol. 22.
 • Lipska E., Vlankova M., Mackova I. (2005), Unit Labour Costs, „BIATEC”, Vol. XIII(1).
 • McKenzie R., Brackfield D. (2008), The OECD System of Unit Labour Cost and Related Indicators, „OECD Statistics Working Papers”, 4.
 • Mizobuchi H. (2015), Measuring the Comprehensive Wage Effect of Changes in Unit Labor Cost, „Journal of Economic Structures”, Vol. 4(7).
 • Rembisz W., Sielska A. (2015), Mikroekonomia współczesna, Vizja Press&IT, Warszawa. Roszkowska S., Wyszyński R., Zienkowski L. (2010), Obliczanie jednostkowych kosztów pracy, „Wiadomości Statystyczne”, nr 3(586).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-8d010369-4627-494f-b5a1-0d74a5502a26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.