PL EN


2016 | 300 | 129-139
Article title

Praktyka pomiaru dokonań w zakresie obsługi klienta w sektorze BPO/SSC

Content
Title variants
EN
Practice of performance measurement in respect of customer service in BPO/SSC sector
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest diagnoza potrzeb informacyjnych menedżerów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu outsourcingu finansowo-księgowego w sektorze BPO/SSC i na tym tle zaproponowanie katalogu mierników dokonań przydatnych do zarządzania operacyjnego w sferze obsługi klienta biznesowego. W pierwszej części opracowania omówiono podstawowe atrybuty mierników stosowanych w systemach pomiaru dokonań, a następnie zaprezentowano wyniki badania empirycznego autora na podstawie serii wywiadów ustrukturyzowanych. W ostatniej części artykułu na podstawie przeprowadzonego badania omówiono katalog mierników dokonań, które mogą być przeznaczone dla sektora BPO/SSC w zakresie outsourcingu usług finansowo- księgowych.
EN
The aim of the study is to identify the information needs of managers responsible for carrying out financial outsourcing activities in the BPO/SSC sector as well as against this background to propose a set of measures useful for the purposes of operational management in the field of customer service and support. In the first part of the paper the basic attributes of metrics used in performance measurement systems were explained, next the results of empirical research conducted by the author based on a series of structured interviews were described. In the last part of the article taking into account research findings the set of performance measures that can be dedicated to BPO/SSC sector was elaborated.
Year
Volume
300
Pages
129-139
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej
References
  • Globerson S. (1985), Issues in Developing a Performance Criteria System for an Organization, „International Journal of Production Research”, Vol. 23, No. 4.
  • Grady M.W. (1991), Performance Measurement: Implementing Strategy, „Management Accounting”, Vol. 72, No. 12.
  • Hudson M., Smart A., Bourne M. (2001), Theory and Practice in SME Performance Measurement Systems, „International Journal of Operations & Production Management”, Vol. 21, No. 8.
  • Institute of Management Accountants (1998), Statement on Management Accounting: Tools and Techniques for Implementing Integrated Performance Management Systems, Montvale, NJ.
  • Maskell B. (1989), Performance Measurement for World Class Manufacturing, „Management Accounting”, Vol. 67, No. 5.
  • Nita B. (2009), Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
  • Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2015, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), https://absl.pl.
  • Vitale M., Mavrinac S.C., Hauser M. (1994), New Process/Financial Scorecard: A Strategic Performance Measurement System, „Planning Review”, Vol. 22, No. 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-8d6de92d-8cd9-4d29-b476-19902eeba877
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.