PL EN


2016 | 289 | 62-82
Article title

Ocena wpływu centralizacji na wybrane mierniki podstawowych procesów w organizacji usługowej - studium przypadku

Authors
Content
Title variants
EN
Evaluation of the impact of centralization on selected factors of basic processes in a service company - a case study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problemem przedstawionym w opracowaniu jest zagadnienie zmiany w kierunku centralnej realizacji zadań i funkcji w przedsiębiorstwie świadczącym usługi budowy, konfiguracji oraz utrzymania sieci telekomunikacyjnej. Celem pracy jest ocena wpływu centralizacji na wybrane mierniki podstawowych procesów organizacji usługowej. W konsekwencji na podstawie analizy zebranych wyników już na początku zmiany możliwa będzie techniczna reorganizacja procesów. Oceny wpływu centralizacji na kluczowe obszary działalności organizacji dokonano przez analizę porównawczą podstawowych mierników dla okresów przed i po tej zmianie. Do dogłębnego poznania działania oraz wykonania procesów wykorzystano studium przypadku.
EN
The problem presented in the study is the aspect of moving towards centralization of the functions and tasks of a company providing implementing, configuration and maintenance services of a telecom network. The aim of the study is the evaluation of the impact of centralization on selected factors of basic processes in a service company. Based on the analysis of the results of this evaluation, there will be possibility of reengineering processes within the company at the very beginning of implementing the changes. The evaluation of the impact of centralization on key business areas of the company is done by comparative analysis of the basic indicators before and after implementing the changes. For the in depth cognition and modelling of the processes a case study is adopted.
Year
Volume
289
Pages
62-82
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Gdański. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonometrii
References
  • Bielski M. (2004), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  • Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R. (1993), Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  • Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J. (2002), Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń.
  • Czerska M. (1996), Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  • Czerska M., Rutka R. (2013), Wykorzystanie "prawa dołka" w kierowaniu zmianą, WZUG, Prace i Materiały WZ, Zarządzanie i Finanse, nr 4/1, http://zif.wzr.pl/ pim/2013_4_1_4.pdf (dostęp: 03.05.2015).
  • Grajewski P. (2007), Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
  • Griffin G.R. (2002), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Gruchman G. (2002), Mierzyć, aby doskonalić, "CXO. Magazyn Kadry Zarządzającej", nr 4.
  • Znaczenie usług w gospodarce, Katedra Usług Akademia Ekonomiczna Poznań, http://www.zu.ue.poznan.pl/znaczenie_uslug.php (dostęp: 28.05.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-8d792403-2e46-4df1-8be1-13c78a266b02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.