PL EN


2016 | 300 | 7-18
Article title

Wpływ znajomości regulaminu na zarządzanie studiami podyplomowymi prowadzonymi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Content
Title variants
EN
Familiarity with study regulations and its impact on the quality of management of postgraduate studies at Wroclaw University of Economics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników badań empirycznych dokonanych wśród kierowników i opiekunów naukowych studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Przeprowadzone badanie ankietowe, uzupełnione wywiadem z kierownikami i opiekunami, miało za zadanie odpowiedzieć na postawione pytanie badawcze – czy i w jakim zakresie znajomość regulaminu studiów podyplomowych ma wpływ na kierowanie studiami podyplomowymi. Przy próbie odpowiedzi na postawione pytanie badawcze wykorzystano studia literatury, przeprowadzono ankietę oraz wywiady z kierownikami i opiekunami naukowymi studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
EN
The paper presents the results of empirical studies conducted among managers and tutors involved in the provision of postgraduate studies at Wroclaw University of Economics. The study, conducted using surveys and interviews with personnel representatives, was designed to address the following research problem: does the familiarity with formal study regulations affect the quality of management of postgraduate studies. The research problem was analysed based on literature studies, and applied to the results of questionnaire surveys and interviews with managers and tutors involved in the provision of postgraduate studies at Wroclaw University of Economics.
Year
Volume
300
Pages
7-18
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
References
 • Białek-Jaworska A. (2016), Zróżnicowanie kosztów kształcenia w szkołach wyższych a ich finansowanie [w:] R. Kowalak, M. Kowalewski, P. Bednarek (red.), Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 442.
 • Dąbrowa-Szefler M., Jabłecka J. (2007), OECD Country Background Report for Poland, Warszawa.
 • Dominiak P., Leja K. (2001), Modele jakości usług a zarządzanie szkołą wyższą [w:] G. Światow (red.), Polskie szkolnictwo wyższe w procesie budowania Europejskiego Społeczeństwa Wiedzy, Wydawnictwo Conlinuo, Wrocław.
 • Jakubowska A., Rosa A. (2011), Problemy dopasowania oferty kształcenia szkół wyższych do potrzeb rynku pracy w Polsce [w:] J. Dworak, J. Jaworski (red.), Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku”, t. 14.
 • Janczyk-Strzała E. (2013), Controlling we wspomaganiu zarządzania uczelnią niepubliczną funkcjonującą w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • Leja K. (2011), Koncepcje zarządzania współczesnym uniwersytetem, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Łada M. (2015), Teoria i kanon wiedzy kontra wymagania klienta – dylematy organizatora studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości zarządczej, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis”, seria „Oeconomica”, nr 319(79)2.
 • Uchwała nr R-000-57/13 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 24.10.2013 r. w sprawie regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2012, poz. 572, 742, 1544.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-8e35853f-6d09-492c-800e-bec9bc762076
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.