PL EN


2017 | 346 | 7-20
Article title

Pozytywne i negatywne innowacje w nowoczesnej bankowości

Authors
Content
Title variants
EN
The positive and the negative innovations in modern banking
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono autorską interpretację pozytywnych i negatywnych (szkodliwych) innowacji we współczesnej bankowości. Jego zakres tematyczny obejmuje: wyjaśnienie pojęcia oraz teoretycznych ram badania „innowacji w bankowości”, omówienie pojęcia, a także istoty innowacji pozytywnych i negatywnych w bankowości na gruncie dotychczasowej wiedzy teoretycznej, dokonanie rozszerzonej oraz pogłębionej interpretacji innowacji pozytywnych i negatywnych w bankowości.
EN
The paper presents an original interpretation of the positive and the negative (harmful) innovations in modern banking. The thematic scope of work includes: defining and presenting the theoretical framework for consideration of innovation in banking, explanation of the concept and the essence of positive and negative innovations in banking on the basis of existing theoretical knowledge, conducting extensive and in-depth interpretation of positive and negative innovations in banking.
Year
Volume
346
Pages
7-20
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Finansów
References
 • Al-Kaber M. (2010), Rynki finansowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok.
 • Anderloni L., Bongini P. (2009), Is Financial Innovation Still a Relevant Issue? [w:] L. Anderloni, D.T. Llewellyn, R.H. Schmidt (eds.), Financial Innovation in Retail and Corporate Banking, Edward Elgar, Cheltenham, s. 41-62.
 • Bierut B., Broniatowska P., Cichocki S., Gradzewicz M., Grela M., Growiec J., Hagemejer J., Kosior A., Lewkowicz J., Michałek T., Mroczek W., Mućk J., Niechciał M., Piasecki T., Popowski P., Puchalska K., Rola-Janicka M., Rubaszek M., Stążka-Gawrysiak A., Suleja W., Ślubowski R., Tchorek G., Tomkiewicz M., Tymoczko I., Wierus K. (2016), Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, NBP, Warszawa.
 • Błach J. (2011), Innowacje finansowe i ich znaczenie we współczesnym systemie finansowym – identyfikacja i systematyzacja problemu, „eFinanse”, vol. 7, nr 3, s. 1-15.
 • Brown J.R., Martinsson G., Petersen B.C. (2012), Do Financing Contraints Matter for R&D? “European Economic Review”, No. 56(8), s. 1512-1529.
 • Cosci S., Meliciani V., Sabato V. (2015), Relationship Lending and Innovation: Empirical Evidence on a Sample of European Firms, “CERBE WP”, No. 4, Centre for Relationship Banking and Economics, s. 335-357.
 • Fabozii F.J., Modigliani F. (2003), Capital Markets. Institutions and Instruments, Pearson Education International, Upper Saddle River.
 • Frame W.S., White L.J. (2009), Technological Change, Financial Innovation, and Diffusion in Banking, “Working Paper”, Atlanta, Federal Reserve Bank of Atlanta, s. 1-33.
 • Gomułka S. (1998), Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo CASE, Warszawa.
 • Gubler Z.J. (2010), Instruments, Institutions and the Modern Process of Financial Innovation, Paper presented at the annual meeting of The Law and Society Association, Renaissance Chicago Hotel, http://citation.allacademic.com/meta/p407416_index.html (dostęp: 27.11.2014).
 • Herrera A.M., Minetti R. (2007), Informed Finance and Technological Change: Evidence from Credit Relationship, “Journal of Financial Economics”, No. 83, s. 223-269.
 • Jensen M.B., Johnson B., Lorenz E., Lundvall B.A. (2007), Forms of Knowledge and Modes of Innovation, “Research Policy”, No. 36(5), s. 680-693.
 • Kerr W.R., Nanda R. (2014), Financing Innovation, “Harvard Business School Entrepreneurial Management Working Paper”, No. 15-034, s. 1-24.
 • Llewellyn D.T. (2009), Financial Innovation and the Economics of Banking and the Financial System [w:] L. Anderloni, D.T. Llewellyn, R.H. Schmidt (eds.), Financial Innovation in Retail and Corporate Banking, Edward Elgar, Cheltenham, s. 1-38.
 • Lumpkin S.A. (2009), Regulatory Issues Related to Financial Innovation, “OECD Journal: Financial Market Trends”, Iss. 2, s. 1-31.
 • OECD (2005), Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3 ed, OECD and Statistical Office of the European Communities.
 • [www 1] http://www.becker-posner-blog.com (dostęp: 18.08.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-8e44ec47-fc7d-4b77-9864-888ade11c240
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.