PL EN


2011 | 20 | 46-55
Article title

Fisheries Local Action Groups: A New Theme For Researching Maritime Communities

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to outline consequences of Fisheries Local Action Groups (FLAGs) forming and implementing of Common Fisheries Policy by financial support of axis 4 European Fisheries Fund. Central point of the article refers to characteristic of FLAGs in Poland. On this basis, Author indicates two opposite processes in fishing industry: 1) intensive development and rising importance of inland fishing; 2) limitation of maritime fishing. The article attempts to attract scientific environment to establish partnership project for European Research Network and in-depth, international researches on maritime communities.
Keywords
Contributors
 • Institute of Sociology, University of Szczecin
References
 • Barański, K. (2005), „Zatrudnienie w gospodarce morskiej a lokalny rynek pracy”, Annuals of Marine Sociology, Vol. XVI [Employment in Sea Economy and Local Labor Market].
 • Bartłomiejski, R. (2008), „Wizerunek marynarza globalnego w perspektywie socjologicznej”, [in:] Annuals of Marine Sociology, Vol. XVIII, pp.41-51 [Image of ‘The Global Seaman’ In Sociological Perspective].
 • Bartłomiejski, R. (2011), “Multicultural Crews in Global Shipping Industry”, in: Kozlova, O., Kołodziej-Durnaś, A. (eds.), “Cultural Diversity as a Source of Integration and Alienation – Nations, Regions, Organizations”, Szczecin: Economicus & University of Szczecin.
 • Brocki, W. (2008), „Rynek pracy w rybołówstwie i uzależnienia od rybołówstwa”, Annuals of Marine Sociology, Vol. XVIII, pp.69-79 [Employment in Fisheries and Dependency on Fisheries].
 • Bryniewicz, W. (2004), „Geneza i dzieje socjologii morskiej”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin [The Genesis and Histories of Maritime Sociology].
 • Bryniewicz, W., Kołodziej-Durnaś, A., Stasieniuk, Ż. (2010), „The Origins of Maritime Sociology and Trends of Its Development”, Annuals of Marine Sociology, Vol. XIX, pp. 121-131.
 • Bykowski, P. (2002), „Przedsiębiorczość turystyczna w gminach nadmorskich województwa pomorskiego jako przejaw aktywności zawodowej w społecznościach ludzi morza – w świetle badań socjologicznych”, Annuals of Marine Sociology, Vol. XIV. [Tourist Entrepreneurship in the Maritime Local Administrative Districts of the Pomerania Voivodeship, Seen as a Symptom of Work-Related Activity of People of the Sea in the Light of Sociological Research].
 • Clay, P.M., Olson, J. (2008), “Defining “Fishing Communities”: Vulnerability and the Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act”, Human Ecology Review, Vol 15., No 2, pp. 143-160.
 • Coelho, M.P., Filipe, J.B., Ferreira, M.A. (2010), “Between Market and Law: Common Fisheries Policy and The Quota Hopping Case”, Annuals of Marine Sociology, Vol. XIX, pp. 33-46.
 • Dulczewski, Z. (1955), „Materiały do przebiegu zasiedlania Ustki 1945-47”, Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza, Vol. 1, Issue: 2. [The Materials for The Course of Settlement in Ustka Town 1945-47].
 • Durka, W. (2005), “Prestiż zawodów morskich”, Annuals of Marine Sociology, Vol. XVI [Prestige of Maritime Occupations].
 • EU wide report: „EU Intervention in Inland Fishieries”, Ernst&Young 2011 (Framework contract FISH/2006/09).
 • „Interim Evaluation of the European Fisheries Fund (2007-2013). Final report”, Ernst&Young February 2011.
 • „Assessment of the Status, Development and Diversification of Fisheries-Dependent Communities – Darłowo Case Study Report”, European Commission, August 2010.
 • „Assessment of the Status, Development and Diversification of Fisheries-Dependent Communities – Władysławowo Case Study Report”, European Commission, August 2010.
 • “Facts and Figures on the Common Fisheries Policy – Basic Statistical Data – 2010 Edition”, European Commission, Publications Office of the EU.
 • „Regional Social and Economic Impact of Change in Fisheries-Dependent Communities”, European Commission, March 2011.
 • Gębski, B. (2005), „Charakterystyki ludności wiejskich wsi nadmorskich”, Annuals of Marine Sociology, Vol. XVI [The Seashorebelt Population Characteristics].
 • Globefish (2009), FAO Globefish Market Reports – Pangasius, July 2009.
 • Janiszewski, L. (1967), “Rybacy dalekomorscy. Studium socjologiczne”, Instytut Zachodni, Poznań [Fishermen On The High Seas].
 • Janiszewski, L. (1985), “Socjologia morska jako nauka”, Annuals of Marine Sociology, Vol. I, pp. 7- 25, [Maritime Sociology As A Science].
 • Janiszewski, L. (1991), „Morskie społeczności lokalne – propozycja badań socjologicznych” in: Janiszewski, L., Woźniak, R. (eds.), „Morskie społeczności lokalne: teoria i empiria”, Instytut Socjologii, Szczecin [The Maritime Local Community – The Proposals of the Empirical Research].
 • Kołodziejczak, S. (2006), „Świadomość ekologiczna przymorskich społeczności terytorialnych”, Annuals of Marine Sociology, Vol. XVII [Environmental Awareness of Coastal Territorial Communities].
 • Kowalewski, M. (2011), “Mit miasta portowego jako atrakcja turystyczna”, in: Michalak, A., Sakson, A., Stasieniuk, Ż. (eds.), „Polskie Ziemie Zachodnie. Studia socjologiczne”, Instytut Zachodni, Poznań [Myth of Port-Town as Tourist Attraction].
 • Kozłowska, U. (2008), “Stoczniowcy Szczecina w procesie zmian społecznych. Studium socjologiczne Stoczni Szczecińskiej S.A.”, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US [Shipyard Workers in a Social Change].
 • Lequesne, C. (2000), “Quota Hopping: The Common Fisheries Policy Between States and Markets”, Journal of Common Market Studies, Vol. 38, No5, pp.779-793.
 • Malinowski, B. (1922)., “Argonauts of Western Pacific: An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea”, Routledge and Kegan Paul, London.
 • Nikołajew, J. (1992), „Zawód rybaka dalekomorskiego. Studium socjologiczne”, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin [The Deep-sea Fisherman Profession: Sociological Study].
 • Nikołajew, J. (2000), „Społeczne uwarunkowania pracy rybaków dalekomorskich zatrudnionych u armatorów zagranicznych”, in: Annuals of Marine Sociology, Vol. XII [Social Conditions of Deep-sea Fisherman Occupation Employed By Foreign Ship-owners].
 • “Operational Programme FISHERIES 2007-2013”, Warsaw: Ministry of Agriculture and Rural Development, 2008.
 • Orbach, M. (1987), “An Overview of Social Science in Fisheries Management”, in: Wough G., Goodwin M. (eds.), “Proceeding of the Gulf and Caribbean Fisheries Institute”, Charleston SC., pp.187-198.
 • Polańska, A. (1965), „Zawód rybaka morskiego w Polsce”, Wydawnictwa Morskie, Gdynia [High-Seas Fisherman Occupation in Poland].
 • Porada, J. (2000), „Problemy socjologiczne kultury narodowej i morskiej wobec globalizmu”, Annuals of Marine Sociology, Vol. XIII. [Sociological Problems Of National And Maritime Culture In Relation To Globalization].
 • Porada, J. (2002), “Socjologiczne problemy marynarza globalnego”, Annuals of Marine Sociology, Vol. XIV [Sociological Problems of the Global Sailor].
 • Stasieniuk, Ż. (2002), “Postrzeganie różnic społecznych w morskich zbiorowościach lokalnych”, Annuals of Marine Sociology, Vol. XIV [The Perception of Social Differences in Local Maritime Communities].
 • Stasieniuk, Ż. (2005), “Globalny czy regionany zasięg gospodarki morskiej województwa zachodniopomorskiego?”, Annuals of Marine Sociology, Vol. XVI [Global or Regional Basic Development Tendencies in West Pomeranian Province in Maritime Economy and their Social Consequences].
 • Stasieniuk, Ż. (2009), „Zbiorowość marynarzy w procesie zmian społecznych”, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin [Seafarers in a Process of Social Change].
 • Tarnowska-Jakóbiec, U. (1998), „Rodziny marynarzy i rybaków dalekomorskich jako środowisko wychowawcze”, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin [Families of Sailors And Deep-sea Fishermen As An Educational Environment].
 • Woźniak, R. (1991a), “Teoretyczno-metodologiczne aspekty badań morskich społeczności terytorialnych”, in: Janiszewski L., Woźniak R. (eds.), „Morskie społeczności lokalne: teoria i empiria”, Instytut Socjologii, Szczecin [The Theoretical and Methodological Factors in the Studies of the Maritime Territorial Communities].
 • Woźniak, R. (1991b), „Społeczność miasta portowego w procesie przemian”, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US [The Port-Town Community in the Change Process].
 • Woźniak, R. (2006), „Sozoglobalistyka morska”, Annuals of Marine Sociology, Vol. XVII [Marine Sozoglobalistics].
 • Woźniak, R. (2008), „Socjoglobalistyka zbiorowości morza i przymorza”, Annuals of Marine Sociology, Vol. XVIII [Sociology of Globalization And Sea-Side Communities].
 • Woźniak, R. (2009), „U podstaw socjoglobalistyki. Koncepcje i zagrożenia”, Szczecin: Drukarnia Kadruk [The Foundation of Socioglobalistics. Concepts and Threats].
 • Zakidalska I. (2000), „Wpływ globalizacji na sytuację pracy ludzi morza”, Annuals of Marine Sociology, Vol. XIII
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-8f4dc942-be87-4cec-b326-275751daeca8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.