PL EN


2016 | 265 | 106-119
Article title

Selekcja podstawowych atrybutów informacyjnych wymiarów ryzyka usług informatycznych

Content
Title variants
EN
The selection of main decision attributes of it services risk dimensions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wynik eksperymentu badawczego polegającego na wyłonieniu podstawowych atrybutów informacyjnych wymiarów ryzyka usług informatycznych. Analizę przeprowadzono w czterech wymiarach ryzyka stanowiących gwarancję usługi: dostępności, ciągłości, pojemności i bezpieczeństwa. W obliczeniach wykorzystano nieparametryczną, stochastyczną, addytywną metodę drzew regresyjnych MART wspartą współczynnikiem przyrostu informacji.
EN
The article presents the result of a research on finding main IT services risk decision attributes. The analysis was performed in four risk dimensions: availability, capacity, continuity and security, which are components of service warranty. The calculations were conducted using stochastic, multiple additive regression trees method supported by information gain ratio.
Year
Volume
265
Pages
106-119
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Zarządzania. Katedra Matematyki
References
 • Gatnar E. (2001), Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji, WydawnictwoNaukowe PWN, Warszawa.
 • Friedman J.H. (1999a), Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine,Technical Report, Department of Statistics, Stanford University, Stanford.
 • Friedman J.H. (1999b), Stochastic Gradient Boosting, Technical Report, Department ofStatistics, Stanford University, Stanford.
 • Jajuga K., red. (2007), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Office of Government Commerce (2007), ITIL® Service Strategy, TSO (The Stationary Office), Great Britain.
 • Wachstiel Ł. (2013), Eksploracyjna analiza czynników ryzyka usług informatycznych[w:] A. Janiga-Ćmiel, A. Mastalerz-Kodzis, J. Mika, M. Miśkiewicz-Nawrocka,E. Pośpiech, J. Trzęsiok, M. Trzęsiok, Ł. Wachstiel, K. Zeug-Żebro, Metody i modeleanaliz ilościowych w ekonomii i zarządzaniu. Część 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Wachstiel Ł. (2014), Stochastyczne modelowanie ryzyka w usługach informatycznych, „Studia Ekonomiczne”, nr 191.
 • Walesiak M., Gatnar E., red. (2012), Statystyczna analiza danych z wykorzystaniemprogramu R, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [www 1] http://www.itil-officialsite.com/InternationalActivities/ITILGlossaries_2.aspx(dostęp: 31.10.2015).
 • [www 2] http://www.tutorialspoint.com/itil/capacity_management.htm (dostęp: 31.10.2015).
 • [www 3] https://en.wikipedia.org/wiki/Information_security#Key_concepts (dostęp: 31.10.2015).
 • [www 4] http://www.pracuj.pl/ (dostęp: 18.08.2015).
 • [www 5] http://www3.nd.edu/~oss/ (dostęp: 18.08.2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-8f9b58ed-1f43-4785-96d3-0f532eae7e6a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.