PL EN


2015 | 235 | 7-17
Article title

Dwuetapowe stochastyczne zagadnienie rozdziału

Authors
Content
Title variants
EN
Two-stage stochastic generalized transportation problem
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zagadnienie rozdziału, zwane również uogólnionym zagadnieniem transportowym (Generalized Transportation Problem, GTP), pozwala modelować sytuację, w której ilość towaru opuszczającego dostawców nie jest równa ilości docierającej do odbiorców (z sytuacją taką mamy do czynienia np. w sytuacji transportu towarów szybko psujących się lub w przypadku występowania reklamacji w wyniku braków). W pracy przedstawiono model dwuetapowego GTP z losowym popytem o ciągłym rozkładzie. Zaprezentowany został algorytm rozwiązywania omawianego zagadnienia.
EN
The Generalized Transportation Problem (GTP) allows to model a situation, where the amounts of goods delivered to the destinations are not equal to the amounts leaving the supply points (this is the case i.e. when perishable goods are transported or some complaints occur because of products’ defects). In the article a model of two-stage stochastic GTP (2SGTP) has been presented, where the demands of customers are given as continuous random variables. An algorithm for such type of problems has been presented.
Year
Volume
235
Pages
7-17
Physical description
Contributors
References
 • Ahuja R.K., Magnanti T.L., Orlin J.B. (1993), Network Flows. Theory, Algorithms and Applications, Prentice Hall.
 • Anholcer M. (2005), Zbieżność metody wyrównań dla nieliniowych zadań alokacji [w:] K. Piasecki, W. Sikora (red.), Z prac Katedry Badań Operacyjnych, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, nr 64.
 • Anholcer M. (2008a), Analiza porównawcza wybranych algorytmów rozwiązywania nieliniowych zadań alokacji dóbr jednorodnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Anholcer M. (2008b), Porównanie działania wybranych algorytmów rozwiązywania nieliniowych zadań alokacji [w:] D. Kopańska-Bródka (red.), Metody i zastosowania badań operacyjnych 2007, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Anholcer M (2012). Algorithm for Stochastic Generalized Transportation Problem, „Operations Research and Decisions”, Vol. 22, No. 4.
 • Anholcer M. (2014), On the Nonlinear Generalized Transportation Problem, submitted.
 • Anholcer M., Kawa A. (2012), Optimization of Supply Chain via Reduction of Complaints Ratio, „Lecture Notes in Computer Science”, Vol. 7327.
 • Balas E. (1966), The Dual Method for the Generalized Transportation Problem, „Management Science”, Vol. 12, No. 7, Series A, Sciences.
 • Balas E., Ivanescu P.L. (1964), On the Generalized Transportation Problem, „Management Science”, Vol. 11, No. 1, Series A, Sciences.
 • Bazaraa M.S., Sherali H.D., Shetty C.M. (1993), Nonlinear Programing. Theory and Algorithms, John Wiley & Sons Inc., New York-Chichester-Brisbane-Toronto--Singapore.
 • Glover F., Klingman D., Napier A. (1972), Basic Dual Feasible Solutions for a Class of Generalized Networks, „Operations Research”, Vol. 20, No. 1.
 • Goldberg A.V., Plotkin S.A., Tardos E. (1988), Combinatorial Algorithms for the Generalized Circulation Problem, SFCS’88 Proceedings of the 29th Annual Symposium on Foundations of Computer Science.
 • Lourie J.R. (1964), Topology and Computation of the Generalized Transportation Problem, „Management Science”, Vol. 11, No. 1, Series A, Sciences.
 • Nagurney A., Yu M., Masoumi A.H., Nagurney L.S. (2013), Networks against Time. Supply Chain Analytics for Perishable Products, Springer Briefs in Optimization,Springer.
 • Qi L. (1985), Forest Iteration Method for Stochastic Transportation Problem, „Mathematical Programming Study”, Vol. 25.
 • Qi L. (1987), The A-Forest Iteration Method for the Stochastic Generalized Transportation Problem, „Matematics of Operations Research”, Vol. 12, No. 1.
 • Sikora W. (1993a), Problem transportowy z losowym popytem odbiorców, „Przegląd Statystyczny”, t. XXXIX, nr 3-4.
 • Sikora W. (1993b), Modele i metody optymalnej dystrybucji dóbr, „Zeszyty Naukowe” – seria II, Prace Doktorskie i Habilitacyjne, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,Poznań.
 • Sikora W., Runka H., Pyrzyński D. (1991), Optymalizacja przepływów w sferze dystrybucji dóbr jednorodnych, Grant nr H\12\209\90-2, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Wayne K.D. (2002), A Polynomial Combinatorial Algorithm for Generalized Minimum Cost Flow, „Mathematics of Operations Research”, Vol. 27, No. 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-900c9ee5-b251-4aff-9626-f884144e93cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.