PL EN


2017 | 344 | 58-75
Article title

Wpływ asymetrii rozkładu na estymację kwantylowych miar ryzyka

Content
Title variants
EN
The impact of asymmetry of distribution on the estimation of quantile risk measures
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Anomalie obserwowane w finansowych szeregach czasowych stóp zwrotu wymagają zastosowania odpowiednich mierników ryzyka. Większość klasycznych rozkładów prawdopodobieństwa wykorzystywanych w modelowaniu podstawowych charakterystyk inwestycji to rozkłady symetryczne, które nie uwzględniają realizacji stóp zwrotu na poziome istotnie odległym od poziomu przeciętnego. Obserwacje takie nie rozkładają się symetrycznie w stosunku do średniej, stąd konieczność dogłębnego spojrzenia na ten problem. Jego istotność związana jest z pomiarem ryzyka ekstremalnego dla zjawisk nieprzewidywalnych. W referacie podjęto próbę oceny wpływu stopnia asymetrii rozkładu prawdopodobieństwa na ocenę poziomu ryzyka inwestycji realizowanych na rynku metali szlachetnych. Przedstawiono wybrane kwantylowe miary ryzyka, w tym Expected Shortfall i Median Shortfall. Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu wybranych symetrycznych rozkładów prawdopodobieństwa, dla których wprowadzono dodatkowy parametr skośności.
EN
The anomalies observed in financial time series require the application of appropriate risk measures. Most of the theoretical distributions used for modelling that type of data is symmetric and do not cover the observations in analyzed dataset called outliers. Such observations may produce some disturbances in classical statistics. In this paper, we focus on the impact of asymmetry on the estimation of some selected quantile risk measures: VaR, Expected Shortfall and Median Shortfall. The analysis was performed using data from precious metals market and, theoretically, using normal and t-Student distribution with additional skewness parameter.
Year
Volume
344
Pages
58-75
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Informatyki i Komunikacji. Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej
References
 • Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Artzner P., Delbaen F., Eber J.-M., Heath D. (1999), Coherent Measures of Risk, “Mathematical Finance”, No. 9(3), s. 203-228.
 • Bowley A.L. (1920), Elements of Statistics, Charles Scribner’s Sons, New York.
 • Brys G., Hubert M., Struyf A. (2004), A Robust Measure of Skewness, “Journal of Computational and Graphical Statistics”, No. 13(4), s. 996-1017.
 • Hinkley D.V. (1975), On Power Transformation to Symmetry, “Biometrica”, No. 62, s. 101-111.
 • Jagielnicki A. (2011), Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Kosiorowski D. (2007), O kwantylowym funkcjonale asymetrii rozkładu wektora losowego w badaniu szeregów finansowych [w:] Z. Zieliński (red.), Dynamiczne modele ekonometryczne, Wydawnictwo UMK w Toruniu, Toruń, s. 129-136.
 • Kou S., Peng X. (2014), Expected Shortfall or Median Shortfall, “Journal of Financial Engineering”, No. 1(1), s. 1-6.
 • Piontek K. (2005), Modelowanie własności szeregów stóp zwrotu – skośność rozkładów, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria”, nr 15(1096), s. 297-308.
 • Piontek K. (2007), Pomiar i testowanie skośności rozkładów stóp zwrotu instrumentów finansowych, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia”, nr 14(1096), s. 122-130.
 • [www 1] http://rynekalternatywny.pl/2016/10/zlota-czolowka-12-najwiekszych-producentow-zlota/ (dostęp: 05.06.2017).
 • [www 2] http://www.silverinstitute.org/site/supply-demand/silver-production/ (dostęp: 05.06.2017).
 • [www 3] https://www.platinuminvestment.com/supply-and-demand/platinum-quarterly (dostęp: 05.06.2017).
 • [www 4] http://investingnews.com/daily/resource-investing/precious-metals-investing/palladium-investing/top-platinum-palladium-producing-countries/ (dostęp: 05.06.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-90426123-fd9a-4a0e-9362-62100a54b64a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.