Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 260 | 27-35

Article title

Ordoliberalna kategoria własności na przykładzie poglądów Waltera Euckena i Wilhelma Röpkego

Authors

Content

Title variants

EN
Category of property in ordoliberalism on the example of views of Walter Eucken and Wilhelm Röpke

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jedną z istotnych kategorii ekonomicznych dla ordoliberalizmu była własność. Wynikało to z założeń samej doktryny ordoliberalnej, która na fundamencie ładu prawno-instytucjonalnego stworzyła porządek, z którego wyłoniła się gospodarka rynkowa. Dominowała w nim wolność, ale także konkurencja i własność prywatna, stąd też całkowita negacja komunizmu i gospodarki centralnie sterowanej. Dla Waltera Euckena i Wilhelma Röpkego – czołowych przedstawicieli ordoliberalizmu – to właśnie własność była jedną z podstawowych zasad konstytuujących porządek rynkowy oraz atrybutem wolności jednostki. Każdy obywatel miał zagwarantowaną wolność prowadzenia działalności gospodarczej i mógł korzystać z prywatnej własności środków produkcji. Tym samym własność w połączeniu z istnieniem konkurencji wolnorynkowej przyczyniła się do rozwoju całego społeczeństwa.
EN
One of the basic economic categories for ordoliberalism was the property. It was due to assumptions of the ordoliberalism doctrine. At the foundation of the legal and institutional order first economic order was made, from which a market economy emerged. In this order prevailed: freedom, competition and private ownership. As a result, ordoliberalism representatives were opposed to communism and a centrally planned economy. For the leading representatives of ordoliberalism (Walter Eucken and Wilhelm Röpke), the property was one of the fundamental principle of constituting a market order and attribute of the individual freedom. Every citizen had guaranteed the freedom of establishment and the use of private ownership of the means of production. The property in conjunction with the existence of free-market competition has contributed to development of the whole society.

Year

Volume

260

Pages

27-35

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii

References

  • Dietze C. von, Eucken W., Lampe A. (2008), Wirtschafts- und Sozialordnung [w:] N. Goldschmidt, M. Wohlgemuth (red.), Grundtexte zur Freiburger Tradition der Ordnungsökonomik, Mohr Siebeck, Tübingen.
  • Eucken W. (1950), Die Grundlagen der Nationalökonomie, Springer Verlag, Berlin, Göttingen, Heidelberg.
  • Eucken W. (1990), Grundsätze der Wirtschaftspolitik, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen.
  • Eucken W. (2005), Nationalökonomie wozu?, Klett-Cotta, Stuttgart.
  • Röpke W. (1948), Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart, Eugen Rentsch Verlag, Erlangen-Zürich.
  • Röpke W. (1949), Civitas Humana. Grundfragen der Gesellschafts- und Wirtschaftsreform, Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-Zürich.
  • Röpke W. (1994), Die Lehre von der Wirtschaft, Verlag Paul Haupt, Bern-Stuttgart-Wien.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-905b2678-793d-4d3c-ad8b-b1281b7cc841
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.