PL EN


2015 | 238 | 104-116
Article title

Efektywność programów opcji menedżerskich na przykładzie wybranych spółek giełdowych w latach 2006-2014

Content
Title variants
EN
Effectiveness of Employee Stock Options among Polish Companies 2006-2014
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule analizie poddane zostały efekty opcji menedżerskich wdrożonych wśród polskich spółek w latach 2006-2014. Przedmiotem analizy objęto szeroką grupę polskich spółek akcyjnych z różnych sektorów gospodarki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na warunki programów. Dzięki temu możliwa jest ocena poszczególnych opcji ze względu na konsekwencje ich wprowadzenia i wyciąganie odpowiednich wniosków odnośnie do konstrukcji programów. Podstawę analizy stanowią sprawozdania finansowe spółek, ale również dodatkowe informacje publikowane przez poszczególne podmioty.
EN
This paper presents the analysis of the Employee Stock Options implemented among polish companies between 2006-2014. The analysis covers wide range of companies with certain focus on each option conditions. Such perspective enables to rate the outcome of the ESOs and draw conclusions according to the selected market and nonmarket conditions. The research is based on the companies' financial statements as well as other data published by the companies.
Year
Volume
238
Pages
104-116
Physical description
References
 • Bebchuk L.A., Fried J.M. (2003), Executive Compensation as an Agency Problem, Journal of Economic Perspectives, nr 17, s. 71-92.
 • Damodaran A. (2007), Finanse korporacyjne. Teoria I praktyka, Helion, Gliwice.
 • Gabaix X., Landier A. (2006), Why Has CEO Pay Increased So Much?, NBER 2006.
 • Łukowski M. (2010), Zastosowanie modelu drzewa trójmianowego do wyceny opcji menedżerskich, "Przegląd Statystyczny", nr 57, s. 88-104.
 • Łukowski M. (2012), Wpływ programów motywacyjnych na wyniki finansowe Banków, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Zeszyt Naukowy nr 2, Poznań, s. 177-190.
 • Łukowski M. (2014), Economic growth according to employee stock options, [w:] Challenges, Research and Perspectives, Günter Hofbauer und Kollegen (red.), Europäische Forschung- und Arbeitsgruppe uni-edition, Berlin, s. 227-238.
 • Raszkowska G. (2007), Najwięcej zarobili szefowie z krótkim stażem, Rzeczpospolita.
 • Szlichciński K. (2008), Emisje akcji dla kluczowych menedżerów banków komercyjnych w Polsce a ich postrzeganie przez inwestorów giełdowych, materiały niepublikowane.
 • Tyran M.R. (2000), Wskaźniki finansowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Urbanek P. (2006), Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Wynagrodzenia prezesów największych spółek giełdowych. Polska na tle regionu (2011), Raport Deloitte.
 • Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku. Jak zmieniły się wynagrodzenia członków zarządów w stosunku do roku 2010? (2012), Raport PricewaterhouseCoopers, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-90fca768-9132-45c4-9d8d-b300ae29b041
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.