Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(91) | 37-50

Article title

Opór wobec zmian – źródła indywidualne i uwarunkowania organizacyjne

Content

Title variants

EN
Resistance to Change: Individual Sources and Organizational Conditions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, w jaki sposób zastosowanie paradygmatu narracyjnego może być wykorzystane w inicjowaniu zmiany, jaka dokonuje się w relacjach między związkami zawodowymi a pracodawcą podczas rozwiązywania sporów zbiorowych z zastosowaniem procedury mediacyjnej. Z tej perspektywy zmiana organizacyjna związana jest z dekonstrukcją funkcjonującej narracji i konstrukcji nowej, lepiej spełniającej funkcje adaptacyjne. Podejście zaprezentowane w niniejszym artykule wywodzi się z procesualnego ujęcia organizacji oraz nurtu konstruktywizmu społecznego.
EN
Resistance to change is a way of coping with the uncertainty that are brought about by change. This article introduces the notion of resistance to change. It focuses on its personal sources using the adaptation–innovation theory as formulated by M. Kirton as well as examinations performed by S. Oreg. It also introduces a typology covering personal attitudes to change. Moreover, it points to organizational conditions that fortify resistance to change.

Year

Issue

Pages

37-50

Physical description

Document type

article

Dates

published
2013-04-15

Contributors

 • High School of Finance and Administration in Sopot, Poland

References

 • Burnes B., By R.T. (2012), Leadership and Change: The Case for Greater Ethical Clarity, „Journal of Business Ethics”, nr 108, s. 239–252.
 • Cameron K.S., Quinn R.E. (2003), Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Clarke L. (1997), Zarządzanie zmianą, Gebethner & Ska, Warszawa.
 • Chrościcki Z. (1999), Zarządzanie firmą, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Czerska M. (2002), Kierowanie zmianą w organizacji, [w:] A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami,. TNOiK, Toruń.
 • van Dam K., Oreg S., Schyns B. (2008), Daily Work Contexts and Resistance to Organisational Change: The Role of Leader–Member Exchange, Development Climate, and Change Process Characteristics, „Applied Psychology: An International Review”, nr 57.
 • Diamond M.A. (1986), Resistance To Change: A Psychoanalytic Critique Of Argyris And Schon's Contributions To Organization Theory And Intervention, „Journal of Management Studies”, vol. 23, nr 5.
 • Edwards W.R. (2003), Openness to change: Correlates and organizational consequences, „Dissertation Abstracts International, Section B: The Sciences and Engineering”, vol. 63 (10-B).
 • Ford J. D., Ford L. W., d’Amelio A. (2008), Resistance To Change: The Rest Of The Story, „Academy of Management Review”, vol. 33, nr 2.
 • Handy Ch. (1998), Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa.
 • Jetten J., Hutchison P. (2011), When groups have a lot to lose: Historical continuity enhances resistance to a merger, „European Journal of Social Psychology”, nr 41.
 • Kernan M.C., Hanges P.J. (2002), Survivor Reactions to Reorganization: Antecedents and Consequences of Procedural, Interpersonal, and Informational Justice, „Journal of Applied Psychology”, vol. 87, nr 5.
 • Kirton M.J. (1976), Adaptors and Innovators: A Description and Measure, „Journal of Applied Psychology”, vol. 61, nr 5.
 • Kirton M.J. (1992), Adaptors and Innovators: Problem-solvers in Organizations, Readings in Innovation.
 • Kirton M.J., Bailey A., Glendinning W. (1991), Adaptors and Innovators: Preference for Educational Procedures, „The Journal of Psychology”, nr 4(125).
 • Kotter J.P. (2008), Przewodzenie procesowi zmian: przyczyny niepowodzeń, [w:] Sekrety skutecznych liderów biznesu, Harvard Business Review Polska, Warszawa.
 • Lundy O., Cowling A. (2001), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Maxwell J.C. (2007), Być liderem, Wydawnictwo Medium, Konstancin-Jeziorna.
 • Oreg S. (2003). Resistance to change: Developing an individual difference measure, „Journal of Applied Psychology”, nr 88.
 • Oreg S., Bayazıt M., Vakola M. i wsp. (2008), Dispositional Resistance to Change: Measurement Equivalence and the Link to Personal Values Across 17 Nations, „Journal of Applied Psychology”, vol. 93, nr 4.
 • Raza S.A., Standing C. (2011), A Systemic Model for Managing and Evaluating Conflicts in Organizational Change, „Systemic Practice & Action Research”, nr 24.
 • Zand D.E., Sorensen R.E. (1975), Theory of Change and the Effective Use of Management Science, „Administrative Science Quarterly”, vol. 20.
 • Zarębska A. (2002), Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1641-0874

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-9182dcee-2c97-4f56-90c0-6e3e308bed4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.