PL EN


2016 | 273 | 252-263
Article title

Pomoc finansowa państwa w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa

Authors
Content
Title variants
EN
Some elements of financial assistance state in meeting the needs housing society
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawowym celem artykułu jest prezentacja wybranych instrumentów finansowych, jakimi dysponuje władza centralna oraz jednostki samorządu terytorialnego w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli. Autor swoje rozważania, ze względu na objętość artykułu, skoncentrował wyłącznie na wybranych instrumentach finansowych, mając jednocześnie świadomość, że ta grupa instrumentów polityki mieszkaniowej nie wyczerpuje całości zagadnienia, jednak jej znaczenie jest pierwszorzędne, bo wiąże się z ustawowymi zadaniami spoczywającymi na władzy centralnej i samorządowej.
EN
The main aim of this article is to present selected financial instruments at the disposal of the central government and local government in meeting the housing needs of citizens. Author his reflections, due to the volume of the article focused exclusively on financial instruments but we are aware that this group of instruments of housing policy does not cover the whole problem, however, its importance is paramount, because it is associated with the statutory duties incumbent on the central government and local government.
Year
Volume
273
Pages
252-263
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Finansów. Katedra Finansów Samorządowych
References
 • Banaszak B. (2009), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa.
 • Herbst I. (2013), Potrzeby mieszkaniowe w Polsce - dostęp do mieszkania w kontekście polityki prorodzinnej, Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa.
 • Manjura-Niśkiewicz G. (2011), Dodatki mieszkaniowe w Polsce, A PROPOS, Wrocław.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy. Dz.U. 2001, nr 71, poz. 733. Tekst jedn. Dz.U. 2005, nr 31, poz. 266 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Dz.U. 2001, nr 71, poz. 734.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r., o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Dz.U. 2015, poz. 1194.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. 1997, nr 115, poz. 741.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Dz.U. 2001, nr 4, poz. 27. Tekst jedn. Dz.U. 2003, nr 119, poz. 1116 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Dz.U. 2015, poz. 1925.
 • [www 1] Projekt ustawy o społecznym zasobie mieszkań czynszowych, społecznych grupach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, http://mib.gov.pl/2-budownictwo_i_mieszkalnictwo.htm (dostęp: 31.01.2016).
 • [www 2] Założenia polityki wsparcia mieszkalnictwa do 2020 roku, http://www.ign. org.pl/files/content/76/Za%C5%82ozenia%20polityki%20wsparcia%20mieszkalnic twa%20do%202020%20r..pdf (dostęp: 16.02.2016).
 • [www 3] Raport z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku, http://stat.gov.pl/spisypowszechne/ nsp-2011/nsp-2011-wyniki/ (dostęp: 19.02.2016).
 • [www 4] http://mib.gov.pl/2-Oprogramie.htm (dostęp: 9.02.2016).
 • [www 5] http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=52 (dostęp: 8.02.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-918e0e12-0307-4fd1-9d2c-37bad1e23f62
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.