PL EN


2016 | 273 | 7-18
Article title

Ocena propozycji zmian w polskim podatku od wartości dodanej

Authors
Content
Title variants
EN
Evaluation of proposals for changes in Polish value added tax
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej oraz OECD Polska powinna zmierzać do rozszerzenia bazy podatkowej w podatku VAT przez likwidację lub ograniczenie stosowania preferencyjnych stawek tego podatku. Zaleceniom tym wychodzą naprzeciw ostatnie propozycje polskich władz, zgodnie z którymi obniżeniu z 23% do 20% ulegnie podstawowa stawka tego podatku przy jednoczesnej likwidacji stawki 8%. Celem artykułu jest zaprezentowanie ewentualnych konsekwencji takich zmian, a w szczególności skutków gospodarczych, fiskalnych oraz zmian w strukturze obciążenia podatkiem VAT ludności.
EN
According to the recommendations of the European Commission and the OECD Poland should aim to broaden the tax base of VAT by eliminating or limiting the application of preferential tax rates. In reference to these recommendations Polish authorities propose the cut of basic VAT rate from 23% to 20% and the liquidation of 8% preferential VAT rate. The aim of the article is to present the economical, fiscal and social consequences of such changes.
Year
Volume
273
Pages
7-18
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Podatków
References
 • Adam S., Phillips D., Smith S. (2011), A Retrospective Evaluation of Elements of the EU VAT System, "Taxation Studies", No. 0039, Directorate General Taxation and Customs Union, European Commission.
 • Adamczyk A. (2015), Fiscal Efficiency of VAT in the EU Member States, "Eurasian Journal of Economics and Finance", Vol. 3, No. 2.
 • Famulska T. (2007), Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Gemmell N., Kneller R., Sanz I. (2006), Fiscal Policy Impacts on Growth in the OECD: Are They Long- or Short-Term? University of Nottingham.
 • Kneller R., Bleaney M.F., Gemmell N. (1999), Fiscal Policy and Growth: Evidence from OECD Countries, "Journal of Public Economics", No. 74.
 • Myck M., Kundera M., Najsztub M., Oczkowska M. (2015), VAT w wydatkach gospodarstw domowych, Centrum Analiz Ekonomicznych, CENEA.
 • OECD (2010), Tax Policy Reform and Economic Growth, "OECD Tax Policy Studies", No. 20.
 • OECD (2010), Choosing a Broad Base - Low Rate Approach to Taxation, "OECD Tax Policy Studies", No. 19.
 • Piggot J., Whalley J. (1998), VAT Base Broading, Self Supply and the Informal Sector, "NBER Working Paper", No. 6349.
 • Preferencje podatkowe w Polsce. Raport nr 5 (2014), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Tax Reforms in EU Member States (2014), "Taxation Paper", No. 4.
 • Widmalm F. (2001), Tax Structure and Growth: Are Some Taxes Better than Others? "Public Choice", No. 107(3/4).
 • Żyżyński J. (2009), Budżet i polityka podatkowa, wybrane zagadnienia, WN PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-919b5fa6-ac98-4b5b-b6a7-399664184a3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.