PL EN


2011 | 91 | 81-90
Article title

INFRASTRUCTURE NEEDS AND ECOLOGICAL ACTION ENSURING THE HIGH QUALITY OF WATER

Title variants
PL
Potrzeby infrastrukturalne i działania ekologiczne zapewniające wysoką jakość wody
Languages of publication
DE
Abstracts
PL
Działania związane z zapewnieniem wysokiej jakości wody mogą rozwiązać problem dużego bezrobocia w Polsce oraz zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludności występujących znacznych ilości opadów. Szczególną wagę przywiązuje się do przestrzegania ochrony środowiska i jego wpływu na istniejącą infrastrukturę oraz nowe sieci wodociągowe i komunikacyjne. W artykule proponujemy rozwiązania prowadzące do rozwoju gospodarczego.
EN
Action associated with providing high quality water can solve the problem of serious unemployment in Poland and provide a high standard of health care for the population. Special attention is being attached to observing environmental protection and its influence on the existing infrastructure, water supply system and communication. In the article we propose leading solutions for economic development.
Contributors
author
 • University of Applied Sciences, Trier, Germany
 • University of Applied Sciences, Trier, Germany
author
 • University of Applied Sciences, Trier, Germany
 • University of Applied Sciences, Trier, Germany
References
 • 1. European Commission (2008) - Ad-hoc Adivisory Group ICT for Energy Efficiency, Brüssel. 2008, S. 7.
 • 2. http://kzgw.gov.pl/pl/Program-Operacyjny-Infrastruktura-i-Srodowisko.html.
 • 3. http://levis.sggw.waw.pl/~ozw1/zgw/msos/05_06/jakosc/gfx/ryc38.gif.
 • 4. http://wp1143052.wp162.webpack.hosteurope.de/wiki/index.php/Pr%C3%A4 vention.
 • 5. http://www.apple.com/de/.
 • 6. http://www.auswaertigesamt. de/diplo/de/Laenderinformationen/Polen/Wirtschaft.html#t9.
 • 7. http://www.geuerbreckner.de/index.php/2010/09/ausstellung-berlin-zeichnetludwig- museum-koblenz-10-10-10-bis-05-12-10/.
 • 8. http://www.gtai.de/fdb-SE,MKT201003248008,Google.html.
 • 9. http://www.ludwigmuseum.org/ausstellung/aktuell.htm.
 • 10. http://www.zielonewrota.pl/art_v.php?art=2762&p.
 • 11. Präventiver Grundwasser- und Bodenschutz Europäische und nationale Vorgaben; Hrsg. Jürgen Beudt; Springer Verlag; Heidelberg 1999.
 • 12. Umweltprobleme in Polen-Dargestellt am Bespiel der Wojewodschaft Kattowitz; Inaugural-Dissertation; Diplomvolkswirtin Ingeborg Osthoff; Padeborn 1997.
 • 13. Umweltschutztechnik; K. Görner und K. Hübner; Springer Verlag; Berlin 1999. solutions for economic development.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-5501
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-92b049dc-e8f7-4eb3-b0d9-e97c8567054d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.