PL EN


2015 | 239 | 7-24
Article title

Rynek dzieł sztuki w latach 2012-2013 jako alternatywa innych form inwestowania

Content
Title variants
EN
The Art Market in the Period of 2012-2013 as an Alternative to Other Forms of Investments
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kryzys finansowy zapoczątkowany w 2007 r. oraz poszukiwanie przez inwestorów możliwości inwestowania na rynkach światowych w aktywa mniej ryzykowne, przyczynił się m.in. do gwałtownego rozwoju rynku sztuki. Rynek sztuki jest aktualnie najważniejszym systemem tzw. inwestycji alternatywnych po rynkach: walutowym, akcji, obligacji i towarów, wyprzedzając rynek win i whisky inwestycyjnej. W artykule zaprezentowane zostały tendencje widoczne na rynku sztuki globalnej i polskiej w latach 2012-2013, kiedy to doszło m.in. do ustanowienia w trakcie aukcji nowych rekordów cenowych. W artykule ukazane zostały również ceny najdroższych dzieł sztuki na świecie i w Polsce w analizowanym okresie.
EN
The financial crisis started in 2007 and investors seeking investment opportunities in less risky assets on the global markets, have contributed to the rapid development of the art market. The art market is currently the most important market of so called alternative investments, after the following markets: currency, stocks, bonds and commodities, leaving behind investible wines and whiskey market. The article presents visible trends of the global and Polish art market in the period of: 2012-2013, when new price records in the auction were established. The article also reveals the most expensive works of art both in the world and in Poland in the analyzed period.
Year
Volume
239
Pages
7-24
Physical description
Contributors
References
 • Bednarz E., Najdrożsi polscy artyści w 2013 r., "Puls Biznesu", 12.12.2013, s. 17.
 • Bednarz E., To był rok rekordów, "Puls Biznesu", 23.12.2013, s. 16.
 • Borowski K. (2013), Sztuka inwestowania w sztukę, Difin, Warszawa, s. 23-31.
 • Cumming D., Hass L., Schweizer D. (2013), The role of alternative investments in strategic asset allocation, w [red.] Baker K., Filbeck G.: Alternative investments, Wiley & Sons, Hoboken.
 • Davis R. (2009), Art dealer's field guide, Capital Letters Publishing, Jacksonville, Florida. Gerlis M., Is collecting art. as profitable as it is painted, "Financial Times", 14.01.2014, s. 9.
 • http://wyborcza.pl/1,75248,15035897,_Rozbitek__Siemiradzkiego_sprzedany___To_wi elka_strata.html#ixzz2rb1tlJq7 (dostęp: 25.07.2014).
 • http://artinfo.pl (dostęp: 25.01.2014).
 • http://www.christies.com/(dostęp: 20.07.2014).
 • http://www.sothebys.com/en.html (dostęp: 14.09.2014).
 • https://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/is/thought/magazine/3Q2013/art (dostęp: 14.09.2014).
 • http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/investing/9565546/Investing-in-arthow-to-make-money-by-discovering-the-next-Monet.html (dostęp: 16.09.2014).
 • http://explore.saatchiart.com/invest-in-art/ (dostęp: 09.10.2014).
 • http://manager.nf.pl/na-rynku-sztuki-padaly-rekordy-i-rosly-obroty,,44529,9 (dostęp: 17.09.2014).
 • http://gielda-inwestora.pl/inwestycje-w-sztuke/ (dostęp: 10.10.2014).
 • http://natemat.pl/16631,sztuka-jako-klasa-aktywow-czesc-ii-stopa-zwrotu-z-inwestycjiw- sztuke-na-swiecie (dostęp: 12.10.2014).
 • http://www.artbiznes.pl/index.php/inwestycje-w-sztuke-raport-o-oplacalnosci-ibezpieczenstwie/ (dostęp: 10.10.2014).
 • http://www.desa.pl/pl/kalendarium.html (dostęp: 14.10.2014).
 • McAndrew C., Campbell R. (2010), Art Risk, w [red.] McAndrew C.: Fine art and high finance, Bloomberg press, New York.
 • Nowak K., Aukcyjny koniec roku, "Gazeta Giełdy Parkiet", 16.01.2014, s. 20.
 • Nowak K., Pogoda nie tylko dla bogaczy, "Gazeta Giełdy Parkiet", 11-12.10.2014, s. 20.
 • Otto P., Tomaszkiewicz B., Inwestorzy nie chcą przepłacać za obrazy mistrzów. Wybierają młodych, "Dziennik Gazeta Prawna", 15.01.2014, s. A15.
 • Raport - Rynek sztuki 2013, "Media & Work", Agencja Komunikacji Medialnej, Warszawa 2014.
 • Raport Deloitte: Rynek sztuki, sztuka rynku, 2013.
 • Raport WealthSolutions: Rynek sztuki na świecie, 2013.
 • Skate's "Art Market Research", 2013.
 • Żelazna I. (2014a), Co zachwycało w polskiej sztuce w 2013 r.?, "Private banking", nr LXXVII, 01, s. 14-15.
 • Żelazna I. (2014b), Kierunek południe Europy, "Private banking", nr LXXXIV, 09, s. 14-15.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-933f2634-6adc-49ec-a983-e03aa1d02317
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.