Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 307 | 60-73

Article title

Bezpieczeństwo usług bankowości elektronicznej w opinii klientów banków spółdzielczych

Content

Title variants

EN
Security of on-line banking services in the opinion of the clients of cooperative banks

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Bankowość elektroniczna przyczyniła się do wprowadzenia zmian formy i zakresu świadczonych usług bankowych. Jest to nie tylko alternatywna możliwość oferowania tego typu usług, ale raczej konieczność, która wynika z realiów konkurencyjnych. Banki jako instytucje zaufania publicznego muszą zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo swoich klientów. Choć skala działania banków spółdzielczych jest znacznie mniejsza niż w przypadku komercyjnych, to ich klienci są tak samo narażeni na możliwość ataku ze strony środowiska przestępczego, jak w dużych bankach komercyjnych. Dlatego ważna jest edukacja w zakresie korzystania z technologii informatycznych. Celem artykułu jest zaprezentowanie opinii klientów banków spółdzielczych na temat bezpieczeństwa usług bankowości elektronicznej.
EN
Banks as institutions of public trust have to pay particular attention to the security of their clients. Even if cooperative banks function on a significantly smaller scale than commercial ones, their clients are equally vulnerable to the possibility of criminal attack as it is the case with big commercial banks. That is why education concerning the use of information technologies is of particular importance. The purpose of the article is to present the opinions of clients of cooperative banks on the security of online banking services.

Year

Volume

307

Pages

60-73

Physical description

Contributors

author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku. Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki. Zakład Finansów i Rachunkowości
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku. Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki. Zakład Finansów i Rachunkowości

References

 • Czas na e-płatności w bankach spółdzielczych (2015), „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, nr 9, s. 108-109.
 • Dąbrowski R. (2014), Bezpieczeństwo IT z punktu widzenia Rekomendacji D [w:] Czy misja potrzebuje IT? Technologiczne aspekty rozwoju banków spółdzielczych, VI Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, 20-21 maja, Warszawa.
 • Górnisiewicz M., Obczyński R., Pstruś M. (2014), Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej – przestępstwa finansowe związane z bankowością elektroniczną, Komisja Nadzoru Bankowego, CEDUR, Warszawa, https://www.knf.gov.pl/Images/Bezp_finansowe_tcm75-39005.pdf (dostęp:15.12.2015).
 • Hill N., Aleksander J. (2003), Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Komisja Nadzoru Finansowego (2010), Usługi bankowości elektronicznej dla klientów detalicznych. Charakterystyka i zagrożenia, Warszawa.
 • Koźliński T. (2013), Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP, Warszawa, http://www.nbp.pl/systemplatniczy/zwyczaje_platnicze/zwyczaje_platnicze_Polakow.pdf (dostęp: 3.01.2016).
 • Nowy system bankowości internetowej (2011), „Bank wspólnych sił. Magazyn Grupy BPS”, nr 2, s. 33.
 • Pawęda D. (2015a), Biometria – rewolucja czy ewolucja? „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, nr 9, s. 110-115.
 • Pawęda D. (2015b), Rozwiązania mobilne w bankowości spółdzielczej, publikacja podsumowująca VII Forum Technologii Bankowości spółdzielczej, Warszawa, s. 45-48.
 • PRNews.pl (2015), Rynek bankowości mobilnej – III kw. 2015, http://prnews.pl/raporty/raport-prnewspl-rynek-bankowosci-mobilnej-iii-kw-2015-6551613.html (dostęp: 15.02.2016).
 • Wiśniewska A. (2012), Innowacyjne usługi bankowe dla klientów indywidualnych w bankach spółdzielczych [w:] M. Stefański (red.), Wybrane historyczne i współczesne aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Społecznej we Włocławku, Włocławek.
 • Wojciechowska-Filipek S. (2008), Zastosowanie technologii informacyjnej w produktach i usługach banków spółdzielczych [w:] M. Stefański (red.), Perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, Włocławek.
 • ZBP, Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe III kwartał 2015 r., http://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/grudzien_2015/konf/Netbank_Q3_finalna.pdf (dostęp: 13.12.2015).
 • [www 1] http://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/wrzesien_2015/konferencja_prasowa/Netbank_Q2_201523.09.2015.pdf (dostęp: 15.01.2016).
 • [www 2] http//www.paybynet.pl (dostęp: 13.12.2015).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-93594926-71f8-49eb-b30e-dd69d97c8998
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.