PL EN


2016 | 274 | 26-35
Article title

Zarządzanie wynikiem finansowym i sferą regulacyjną sprawozdań finansowych z perspektywy finansów behawioralnych

Content
Title variants
The impact of aspects of behavioral finance at earnings management practices and the financial reports law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Aspekty behawioralne mają coraz większe znaczenie w dziedzinie finansów. Jednak ich skutki wykraczają poza tę sferę. W opracowaniu podjęto próbę wykazania związku pomiędzy wybranymi problemami behawioralnymi procesu decyzyjnego inwestorów i praktykami kształtowania wyników bilansowych jednostek, stosowanymi przez menedżerów. Wskazano również możliwe kierunki oddziaływania czynników behawioralnych finansów na prawo bilansowe, i tym samym na sprawozdania finansowe.
EN
Behavioral aspects are of increasing importance in the field of finance. Although, the consequences extend beyond this sphere. The study attempts to show the link between behavioral problems selected decision-making process of investors and earnings management practices. It also identifies the potentially possible directions influences behavioral finance on the accounting law, and thus, on the financial reports.
Year
Volume
274
Pages
26-35
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości
References
 • Artienwicz N. (2013), Rachunkowość behawioralna jako interdyscyplinarny nurt rachunkowości i społecznych nauk o zachowaniu, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 71(127), SKwP, Warszawa.
 • Doszyń M., Majewski S. (2010), Behawioralne aspekty kryzysu finansowego [w:] P. Kulawczuk, A. Poszewicki (red.), Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Behawioralny wymiar przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Dudzińska-Baryła R. (2013), Zasady teorii perspektywy w ocenie decyzji inwestorów na rynku giełdowym, "Studia Ekonomiczne", nr 135, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/ element/bwmeta1.element.ekon-element-000171252441 (dostęp: 15.08.2015).
 • Fiechter P., Meyer C. (2012), Big Bath Accounting Using Fair Value Measurement Discretion During the Financial Crisis, University of Zurich, www.business.uzh.ch/ professorships/entrepreneurship/workshops/Fiechter.pdf (dostęp: 10.06.2013).
 • Gasparski W., red. (2013), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 • Healy P.M., Wahlem J.M. (1999), A Review of Earnings Management Literature and its Implications for Standard Setting, "Accounting Horizons", nr 13.
 • Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, "Econometrica", XLVII.
 • Kicia M. (2007), Wybrane heurystyki na rynku giełdowym w okresie wysokiej koniunktury [w:] P. Karpuś, J. Węsławski (red.), Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • McKee T.E. (2005), Earnings Management: An Executive Perspective, Thomson.
 • Pera J. (2013), Wpływ teorii finansów behawioralnych na współczesne zarządzanie ryzykiem, jmf.wzr.pl/pim/2013_1_4_27.pdf (dostęp: 10.08.2015).
 • Piosik A., Strojek-Filus M. (2013a), An Assessment of the Application of Earnings Management Objectives and Instruments in Financial Reporting - Evidence of Survey Research Results, Scientific Annals of the "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, Economic Sciencies Section, 60(2).
 • Piosik A., Strojek-Filus M. (2013b), Procesy kształtowania wyników bilansowych [w:] A. Piosik (red.), Kształtowanie zysków podmiotów sprawozdawczych w Polsce. MSR/MSSF a Ustawa o rachunkowości, C.H. Beck, Warszawa.
 • Schipper K. (1989), Commentary on Earnings Management, "Accounting Horizons", 3.
 • Schneider G.P., Sheikh A., Simione K. (2012), Income Smoothing: Management Consequences and Auditor Responsibilites in the Case of BEAZER HOMES, http://papers.ssrn.com (Social Science Research Network).
 • Spohr J. (2005), Essays on Earnings Management, Publications of the Swedish School of Economics and Business Administration, No. 153.
 • Strojek-Filus M., Szewieczek A., Maruszewska E. (2015), Reliability and Faithful Representation in the Accounting Theory - A Literature Review, International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and arts SGEM 2015, Finance, Economics and Tourism, Volume II, Albena.
 • Tyszka T., red. (2004), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Weber M., Camerer C. (1998), The Disposition Effect in Securities Trading: An Experimental Analysis, "Journal of Economic Behavior & Organization", 33(2).
 • Wójtowicz P. (2010), Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Zielonka P. (2004), Finanse behawioralne [w:] T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Zielonka P. (2005), Efekt dyspozycji a teoria perspektywy, "Decyzje", nr 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-935b5937-eb4e-47c1-a111-d49389ea80e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.