PL EN


2016 | 289 | 109-126
Article title

Analiza powiązań między indeksami giełdy francuskiej, holenderskiej i belgijskiej z wykorzystaniem modelu korekty błędem

Authors
Content
Title variants
EN
Analysis of links between french, dutch and belgian stock market with the use of error correction model
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ocena stopnia powiązań między indeksami CAC40, AEX i BEL20 oraz odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu sytuacja na danym rynku wpływa na rozwój zdarzeń na rynku z nim powiązanym. W badaniu wykorzystano model korekty błędem, który dostarcza informacji zarówno o zależnościach krótkookresowych między analizowanymi zmiennymi, jak i równowadze długookresowej. W części teoretycznej artykułu przedstawiono podstawowe założenia teorii kointegracji, a także wybrane testy pierwiastków jednostkowych oraz stacjonarności. Wyniki analizy empirycznej potwierdziły, że pomiędzy rozpatrywanymi parami indeksów giełdowych występują istotne zależności oraz istnieje mechanizm powracania do stanu długookresowej równowagi.
EN
The article presents assessment of links between stock indices CAC40, AEX and BEL20 with the use of cointegration analysis and error correction model. This model enables us to capture in one equation short-term dynamics and long-term equilibrium. Research results confirmed, that time series representing examined stock indices are integrated in the same order and residuals from cointegration equations of all models are stationary. This fact enabled us to build error correction model for specific pairs of stock indices. Long-term equilibrium reversion mechanism was observed in all models and the strongest dependence appeared between BEL20 and AEX index.
Year
Volume
289
Pages
109-126
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii
References
  • Kusideł E. (2000), Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania [w:] B. Suchecki (red.), Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych, t. 3, Absolwent, Łódź.
  • Kwiatkowski D., Phillips P.C.B., Schmidt P., Shin Y. (1992), Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root, "Journal of Econometrics", No. (54).
  • Maddala G.S. (2006), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.
  • Welfe A. (2009), Ekonometria: metody i ich zastosowania, PWE, Warszawa.
  • Wójcik A. (2014), Modele wektorowo-autoregresyjne jako odpowiedź na krytykę strukturalnych wielorównaniowych modeli ekonometrycznych, Studia Ekonomiczne.
  • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 193.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-935de513-2033-4dee-ae9e-ac5030d6ba0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.