PL EN


2015 | 245 | 152-161
Article title

Prezentacja modelu biznesowego w raportach rocznych wybranych spółek wysokich technologii z Wielkiej Brytanii

Authors
Content
Title variants
EN
Business Model Disclosure in Annual Reports of High-Tech Companies From U.K.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przeanalizowanie wytycznych prezentowania modelu biznesowego w raportach rocznych oraz zakresu ujawnień o modelach biznesowych wybranych spółek z branży wysokich technologii notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Dla realizacji tego celu zostały przeprowadzone: analiza wytycznych FRC i IIRC oraz badania empiryczne obejmujące 60 raportów rocznych spółek wchodzących w skład indeksu FTSE-Techmark. Opisy funkcjonowania modeli biznesowych są zazwyczaj dosyć krótkie i obejmują: przedstawienie sposobu kreowania wartości, rynków, na których funkcjonuje jednostka, zasobów oraz najważniejszych działań podejmowanych dla kreowania wartości.
EN
The purpose of this article is to analyse the business model disclosure guidelines in annual reports. In the empirical part the author uses content analysis of business models presentation in annual reports of selected high-tech companies listed on the London Stock Exchange. The sample embraces 60 annual reports of companies from the LSE FTSE-Techmark. Business model disclosure are in most cases very concise and focus on value creation.
Year
Volume
245
Pages
152-161
Physical description
Contributors
author
References
 • ASB, Review Of Narrative Reporting by UK Listed Companies in 2008/2009, 2009.
 • Botosan, C.A. (1997), Disclosure Level and the Cost of Equity Capital, "The Accounting Review", Vol. 72, No. 3.
 • Bukh P.N. (2003), Commentary: The Relevance of Intellectual Capital Disclosure: A Paradox? "Accounting, Auditing & Accountability Journal", Vol. 16(1).
 • Colvin G. (2013), Your Business Model Doesn't Work Anymore, "Fortune", Vol. 167, No. 3.
 • DATI (2001), A Guideline for Intellectual Capital Statements - A Key to Knowledge Management, Danish Agency for Trade and Industry, Copenhagen.
 • Ethiraj S., Guler I., Singh H. (2000), The Impact of Internet and Electronic Technologies on Firms and Its Implications for Competitive Advantage, http://d1c25a6gwz7q5e. cloudfront.net/papers/977.pdf (dostęp: 20.02.2011).
 • FRC (2010), The UK Corporate Governance Code, https://www.frc.org.uk/Our-Work/ Codes-Standards/Corporate-governance/UK-Corporate-Governance-Code.aspx.
 • FRC (2014), Guidance on the Strategic Report, https://frc.org.uk/Our-Work/Publications/ Accounting-and-Reporting-Policy/Guidance-on-the-Strategic-Report.pdf.
 • Guthrie J., Petty R., Yongvanich K., Ricceri F. (2004), Using Content Analysis as a Research Method to Inquire into Intellectual Capital Reporting, "Journal of Intellectual Capital", Vol. 5, No. 2.
 • IIRC, International Integrated Reporting Framework (2013).
 • Jansen W., Steenbakkers W., Jägers H. (2007), New Business Models for the Knowledge Economy, Ashgate Publishing Group, Abingdon.
 • Krasodomska J. (2012), Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66(122).
 • Lev B., Zarowin P. (1999), The Boundaries of Financial Reporting and How to Extend Them, "Journal of Accounting Research", Vol. 37(2).
 • Magretta J. (2002), Why Business Models Matter, ,,Harvard Business Review", Vol. 80, Iss. 5, May.
 • Marston C.L., Shrives P.J. (1991), The Use of Disclosure Indices in Accounting Research: A Review Article, "British Accounting Review", Vol. 23.
 • METI (2005), Guidelines for Disclosure of Intellectual Assets Based Management, Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan.
 • Michalak J. (2010), Prezentacja sprawozdań finansowych w formie elektronicznej przez największe jednostki gospodarcze w Polsce w świetle oczekiwań interesariuszy, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 59(115).
 • Osterwalder A., Pigneur Y. (2010), Business Model Generation, Wiley, Hoboken.
 • Teece D. (2010), Business Models, Business Strategy and Innovation, "Long Range Planning", Vol. 43.
 • Verrecchia R.E. (2001), Essays on Disclosure, "Journal of Accounting and Economics", Vol. 32.
 • Zéghal D., Maaloul A. (2011), The Accounting Treatments on Intangibles - A Critical Review of the Literature, "Accounting Forum", Vol. 35(4).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-93719f59-52bc-41c3-9994-4c069ca453f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.