PL EN


2018 | 364 | 41-57
Article title

Losowość szeregów czasowych rzadkiej sprzedaży

Authors
Content
Title variants
EN
Randomness of rare sales time series
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zweryfikowano hipotezę o losowości szeregów czasowych sprzedaży dla produktów sprzedawanych rzadko. Wykorzystano dane rzeczywiste dotyczące centrum magazynowo-dystrybucyjnego, w którego ofercie jest ok. 12 000 towarów. Znajomość procesów generujących dane jest istotna m.in. z punktu widzenia wyboru metody prognozowania. Jeśli szeregi czasowe są czysto losowe, tradycyjne metody prognozowania nie mają zastosowania (można wtedy korzystać np. z symulacji stochastycznej). Zastosowano testy losowości oparte na teorii serii, zarówno dla okresowości sprzedaży, jak i wielkości sprzedaży. W testach dotyczących okresowości sprzedaży poszukiwano regularności w odstępach między tygodniami z dodatnią sprzedażą. Korzystano z testów opartych na liczbie serii i długości serii.
EN
The article verifies hypothesis of a randomness of sales time series. Data come from storage center that distributes about 12 000 products. Knowledge of the data generating processes is the essence, from the point of view of the choice of the forecasting method. If the time series are purely random, traditional forecasting methods are not applicable (stochastic simulation can be then used, for example). Used tests of randomness are based on series theory, both for the periodicity of sales and sales volume. In case of the periodicity of sale, regularity in the intervals between the weeks of positive sales was sought. Tests based on the number series and the length of the series were applied.
Year
Volume
364
Pages
41-57
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Ekonometrii
References
  • Abdel-Rehim W.M.F., Ismail I.A., Morsy E. (2012), Testing Randomness: Implementing Poker Approaches with Hands of Four Numbers, “International Journal of Computer Science Issues”, Vol. 9, Iss. 4, No. 3, s. 59-64.
  • Cameron A.C., Trivedi P.K. (1998), Regression Analysis of Count Data, Cambridge University Press, Cambridge.
  • Domański C. (1990), Testy statystyczne, PWE, Warszawa.
  • Doszyń M. (2015), Prognozowalność zmiennych charakteryzujących wybrane aspekty działalności Portu Szczecin – Świnoujście [w:] W. Kuźmiński (red.), Wybrane zagadnienia gospodarki morskiej (szeregi czasowe i prognozowanie), Instytut Analiz Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie, Szczecin.
  • Hilbe J.M. (2014), Modeling Count Data, Cambridge University Press, Cambridge.
  • Ljung G.M., Box G.E.P. (1978), On a Measure of a Lack of Fit in Time Series Models, “Biometrika”, Vol. 65(2), s. 297-303.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-937580f4-fc74-4f03-8724-ae8aa27d0b78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.