PL EN


2012 | 39 | 3(456) | 15-19
Article title

Rola "banków czasu" w rozwoju wspólnot lokalnych

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
THE ROLE OF TIME BANKS IN LOCAL COMMUNITY DEVELOPMENT
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to introduce the activity rules of time banks and to find arguments for their role in the local community development in Poland. The SWOT analysis allows to identify advantages and disadvantages, opportunities and threats for future activities of time banks. The article argues that the time banks bring economic benefits for all participants of new initiative, as well encourage development of the local communities.
PL
Celem artykułu jest ukazanie zasad działania banków czasu oraz wskazanie argumentów na rzecz ich roli w budowaniu i rozwoju społeczności lokalnych w Polsce. Przeprowadzona analiza SWOT posłużyła identyfikacji przewag i ograniczeń rozwoju banków. Wnioski wynikające z analizy sprowadzają się do stwierdzenia, że banki czasu stanowią formę działalności, która przynosi jej uczestnikom indywidualne korzyści ekonomiczne oraz przyczynia się do poprawy funkcjonowania wspólnot lokalnych.
Year
Volume
39
Issue
Pages
15-19
Physical description
Contributors
author
  • Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-93ab3a55-5c4e-4d96-8899-d42b4f4ef572
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.