Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 39 | 3(456) | 15-19

Article title

Rola "banków czasu" w rozwoju wspólnot lokalnych

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
THE ROLE OF TIME BANKS IN LOCAL COMMUNITY DEVELOPMENT

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ukazanie zasad działania banków czasu oraz wskazanie argumentów na rzecz ich roli w budowaniu i rozwoju społeczności lokalnych w Polsce. Przeprowadzona analiza SWOT posłużyła identyfikacji przewag i ograniczeń rozwoju banków. Wnioski wynikające z analizy sprowadzają się do stwierdzenia, że banki czasu stanowią formę działalności, która przynosi jej uczestnikom indywidualne korzyści ekonomiczne oraz przyczynia się do poprawy funkcjonowania wspólnot lokalnych.
EN
The aim of this article is to introduce the activity rules of time banks and to find arguments for their role in the local community development in Poland. The SWOT analysis allows to identify advantages and disadvantages, opportunities and threats for future activities of time banks. The article argues that the time banks bring economic benefits for all participants of new initiative, as well encourage development of the local communities.

Year

Volume

39

Issue

Pages

15-19

Physical description

Contributors

author
  • Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-93ab3a55-5c4e-4d96-8899-d42b4f4ef572
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.