PL EN


2015 | 239 | 36-50
Article title

E-learning jako innowacyjna forma edukacji finansowej

Content
Title variants
EN
E-learning as the Innovative Form of Financial Education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z problemów współczesnej edukacji jest poszukiwanie nowych rozwiązań w celu zwiększenia jej skuteczności. Odnotowano szereg nowych rozwiązań o bardzo zróżnicowanym charakterze, takich jak: koncepcja narodowych strategii ds. edukacji finansowych, do której wezwała w 2003 r. OECD, koordynacja i integracja działań w procesie edukacyjnym, innowacyjne programy i projekty edukacyjne, koncepcja nauki przez całe życie czy też nowe kanały dystrybucji treści edukacyjnych, takie jak np. e-learning. W artykule szczególną uwagę poświęcono wykorzystaniu Internetu w procesie kształcenia. Poza rozważaniami teoretycznymi, wskazującymi na zasadność podjętej tematyki, przeprowadzono, dla potrzeb niniejszego artykułu, badanie ankietowe.
EN
One of the problem of the contemporary education is the searching of new innovative solutions, that may increase the effectiveness of the education, including the financial education. There are a number of very different solutions, such the OECD concept of national strategies for financial education, co-ordination and integration of activities in the educational process, innovative education programs and projects, the concept of lifelong learning as well as the new channels distribution of educational content, such as e-learning. The paper pays particular attention to the using the Internet in the educational process. In addition to theoretical considerations, indicating the validity of the subject matter, was conducted the research aimed in the verification of the possibilities of using e-learning in financial education. Respondents of the survey were students of economics fields
Year
Volume
239
Pages
36-50
Physical description
Contributors
References
 • Atkinson A., Messy F. (2012), Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / INFE Pilot Study, OECD, Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 15, OECD Publishing, s. 446-448.
 • Bumcort Ch., Lin J., Lusardi A. (2011), The Geography of Financial Literacy: A Report, Financial Literacy Center, November, p. 10.
 • Dąbrowski M., Zając M. [red.] (2005), Materiały konferencyjne z II Ogólnopolskiej Konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Warszawa.
 • Desikan P., DeLong P.C., Beemanapalli K., Bose A., Srivastava J. (2014), Web Mining for Self-Directed E-learning, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi= 10.1.1.99.3836&rep=rep1&type=pdf p.1, (dostęp: grudzień 2014).
 • EC (2008), First meeting of the Expert Group on Financial Education, National Strategies for Financial Education Report, European Commission EC, Brussels, s. 1-2.
 • Federal Reserve Bank of San Francisco (2005), Spend thrift nation. (Economic Letter, No. 2005-30). San Francisco, CA: FRBSF.
 • Frączek B. (2014), Main purposes and challenges in the financial education of financial consumers in the world. "Journal of Economics & Management", 16, UE, Katowice, s. 27-43.
 • Frączek B. (2015), Coordinated actions in the field of financial education as a new approach to improve financial literacy, "International Journal of Business Excellence", tom 8, wydanie 4 specjalne: Innovation for Financial Services Challenges and Opportunities in Turbulent Times, s. 514-535.
 • Guidelines on financial education at school and guidance on learning framework. www.oecd.org/finance/financial-education/48493142.pdf (dostęp: grudzień 2014).
 • Guidolin M., La Jeunesse E.A. (2007), The decline in the US personal saving rate: Is it real and is it a puzzle? Federal Reserve Bank St. Louis Review, 89(6), s. 491-514.
 • Hyla M. (2005), Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 16.
 • IITE (2003), Internet in Education. Support Materials for Educators, IITE, Moskwa, s. 15. http://iite.unesco.org/pics/publications/en/files/3214612.pdf (dostęp: kwiecień 2015).
 • Iwanicz-Drozdowska M. (2009), Produkty finansowe i edukacja finansowa w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych. Raport z badań. Badania Statutowe, SGH, Warszawa.
 • Kieżel M. (2014), Innowacje w ofercie i obsłudze klientów banków detalicznych, "Marketing i Rynek", nr 8, s. 486-491.
 • Lusardi A. and Mitchel S.O. (2006), Financial Literacy and planning: Implications for Retirement Wellbeing, Pension Research Council Working Paper 1, The Wharton School.
 • Lusardi A. and Mitchell O.S. (2011), Financial Literacy around the World: An Overview, Journal of Pension Economics and Finance, t. 10 (4), s. 497-508.
 • Naidu S. (2006), E-learning. Guidebook of Principles, Procedures and Practices, CEMCA, New Delhi. www.col.org/PublicationDocuments/pub_e-learning_guidebook.pdf (dostęp: marzec 2015).
 • National Steering Group on Financial Education (2009), Improving Financial Capability - a multi-stakeholder approach, Report of the National Steering Group on Financial Education.
 • Orczykowska A., Proces budowy treści szkoleń e-learningowych, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego. www.elearning.pl/ filespace/ artykuly/Orczykowska.pdf.
 • Penczar M., Górski P., Liszewska M. (2013), Edukacja finansowa szansą na zmniejszenie zjawiska wykluczenia finansowego i społecznego. Artykuł wprowadzający do edebaty, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Pylak K., Majerek D. (2014), Tracing regional economic evolutions. KIS impact on growth, International Conference on Applied Economics (ICOAE), Procedia Economics and Finance 14, s. 515-524.
 • Starček S. i Trunk A. ( 2013), The meaning and concept of financial education in the cociety of economic changes, Management, Knowledge and Learning, International Conference 2013, 19-21 czerwca, Zadar, Chorwacja, s. 1450. www.toknowpress.net/ ISBN/978-961-6914-02-4/papers/ML13-475.pdf.
 • www.internetworldstats.com/stats.htm (dostęp: luty 2015). Strona Internetowa World Stats, dane z 2014 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9417e70a-a65a-4a03-bf7a-a46c39c5a611
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.