PL EN


2017 | 324 | 129-141
Article title

Stacjonarność danych panelowych a konwergencja cenowa na przykładzie importu do krajów UE

Authors
Content
Title variants
EN
Stationarity of panel data and price convergence – EU import data example
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszej pracy przedstawiona została hipoteza nominalnej konwergencji cenowej w imporcie towarów tekstylnych do krajów Unii Europejskiej z Chin. W celu zbadania jej występowania w artykule opisano związek pomiędzy konwergencją a stacjonarnością danych panelowych. Zaprezentowana została również krótka charakterystyka wybranych panelowych testów na obecność pierwiastka jednostkowego. Na końcu przytoczono wyniki testów stacjonarności na panelu utworzonym z danych z bazy Eurostat dotyczących importu towarów tekstylnych do UE.
EN
In the paper the nominal price convergence hypothesis of the textile products imported to European Union from China was presented. In order to measure its presence, the connection between convergence and stationarity of the panel data was shown and the short description of chosen panel unit root test was presented. At the end of the paper the results of these test were shown based on the textile import panel data from Eurostat database.
Year
Volume
324
Pages
129-141
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii
References
  • Baltaga B.H. (2012), Econometric Analysis of Panel Data, 4th edition, John Wiley&Sons, Nowy Jork.
  • Batóg J. (2010), Konwergencja dochodowa w krajach Unii Europejskiej: analiza ekonometryczna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  • Dańska-Borsiak B. (2011), Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  • Dańska-Borsiak B. (2012), Konwergencja wartości TFP w województwach. Zastosowanie panelowych testów pierwiastków jednostkowych, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, nr 26, s. 73-85.
  • Gnat S. (2014), Konwergencja cenowa na lokalnych rynkach nieruchomości w aglomeracji szczecińskiej w latach 2008-2013, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 36, t. 1, s. 213-225.
  • Lin L., Ruiz I. (2006), Convergence Hypothesis: Evidence from Panel Unit Root Test with Spatial Dependence, “Ecos de Economía: A Latin American Journal of Applied Economics”, Vol. 10, No. 23, s. 37-56.
  • Maddala G.S. (2006), Ekonometria, PWE, Warszawa.
  • Strzała K. (2009), Panelowe testy stacjonarności – możliwości i ograniczenia, „Przegląd Statystyczny”, z. 1, s. 56-73.
  • [www 1] https://cran.r-project.org/web/packages/plm/index.html (dostęp: 10.12.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-9438b7de-b72b-403e-a55a-2d0fc624ef3b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.