PL EN


2017 | 341 | 179-189
Article title

Organizacje tymczasowe – główne koncepcje i tematy badawcze

Content
Title variants
EN
Temporary organizations – major concepts and research issues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest prezentacja znaczenia problematyki tymczasowości, identyfikacja najważniejszych form organizacji tymczasowych oraz uwarunkowań ich tworzenia i rozwoju. W pierwszej części artykułu przedstawiono najważniejsze definicje i kategorie organizacji tymczasowych. W drugiej części, na podstawie narracyjnego przeglądu literatury, zaprezentowano dotychczasowe główne tematy badawcze (czas, zespół, zadania, kontekst), a także zaproponowano nowe wątki: paradoksów w zarządzaniu tymczasowymi organizacjami oraz roli czasu konstruowanego społecznie, wskazując na potencjał tych zagadnień jako inspiracji dla przyszłych prac badawczych.
EN
The aim of this paper is to present the significance of temporality, to identify key forms of temporary organizations as well as to describe the conditions of their creation and development. In the first part of the article the most important definitions as well as the categories of temporary organizations have been demonstrated. In the second part, on the basis of literature research, the review of main research issues has been delineated. Moreover, two new plots have been indicated: paradoxes in the management of temporary organizations and the role of socially constructed time. Their potential as inspirations for further research has been underlined.
Year
Volume
341
Pages
179-189
Physical description
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego
References
 • Ancona D.G., Goodman P.S., Lawrence B.S., Tushman M.L. (2001), Time: A New Research Lens, „Academy of Management Review”, No. 26(4).
 • Bakker R.M. (2010), Taking Stock of Temporary Organizational Forms: A Systematic Review and Research Agenda, „International Journal of Management Reviews”, No. 12(4).
 • Bennis W.G. (1965), Beyond Bureaucracy: Will Organization Men Fit the New Organization? Trans-Action, Philadelphia.
 • Burke C.M., Morley M.J. (2016), On Temporary Organizations: A Review, Synthesis and Research Agenda, „Human Relations”, No. 69(6).
 • Goodman R.A., Goodman L.P. (1976), Some Management Issues in Temporary Systems: A Study of Professional Development and Manpower – The Theater Case, „Administrative Science Quarterly”.
 • Jacobsson M., Hällgren M. (2016), Impromptu Teams in a Temporary Organization: On Their Nature and Role, „International Journal of Project Management”, No. 34(4).
 • Jacobsson M., Lundin R.A., Söderholm A. (2015), Researching Projects and Theorizing Families of Temporary Organizations, „Project Management Journal”, No. 46(5).
 • Kenis P., Janowicz, M., Cambr B. (eds.) (2009), Temporary Organizations: Prevalence, Logic and Effectiveness, Edward Elgar Publishing.
 • Kozarkiewicz A. (2016), Oryginalność w granicach budżetu: paradoksy zarządzania projektami kreatywnymi, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 421.
 • Kozarkiewicz A. (2017), Teoria organizacji tymczasowych w rozwoju badań nad projektami, „Przedsiębiorczość we Współczesnej Gospodarce. Teoria i Praktyka”, nr 2.
 • Langley A. (1999), Strategies for Theorizing from Process Data, „Academy of Management Review”, No. 24(4).
 • Lundin R.A., Söderholm A. (1995), A Theory of the Temporary Organization, „Scandinavian Journal of Management”, No. 11(4).
 • Miles M.B. (ed.) (1964), On Temporary Systems, National Training Laboratories, National Education Association.
 • Modig N. (2007), A Continuum of Organizations Formed to Carry out Projects: Temporary and Stationary Organization Forms, „International Journal of Project Management”, No. 25(8).
 • Packendorff J. (1994), Temporary Organizing: Integrating Organization Theory and Project Management [w:] R.A. Lundin, J. Packendorff (eds.), Proceedings of the IRNOP Conference on Temporary Organizations and Project Management, March 22-25, Lycksele, Sweden.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-946460f4-a117-4a12-ac13-9c82c062730e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.