Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl
Title

Studia Theologica Varsaviensia

Other titles

ISSN

0585-5594
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes

Editorial office

Persons and institutions

Next title

Previous title

Expand/Collapse Notes, frequency, content page

Frequency

półrocznik / biannual

Full contents

Full contents local availability

Yes

Notes

Zakresem tematycznym czasopisma jest przede wszystkim szeroko rozumiana teologia katolicka oraz te dziedziny nauk, które są dla niej pomocniczymi lub wchodzą z nią w wyraźny kontakt na zasadzie naukowej refleksji nad rzeczywistością sakralną: teologie innych wyznań, teologia rzeczywistości ziemskich, filozofia, ekumenizm, historia, literatura, sztuka, prawo, nauki społeczne. Nie stroniąc od pouczającego głosu historii, koncentrujemy się przede wszystkim na przybliżeniu czytelnikowi myśli teologów współczesnych. Czasopismo stawia sobie dwa cele. Pierwszy to naukowo-badawczy charakter publikowanych tekstów. Drugi cel wykazuje powiązanie z Wydziałem Teologicznym UKSW.
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.