PL EN


2018 | 376 | 23-35
Article title

Rygor metodologiczny wielokrotnego studium przypadku w badaniach marketingu miejsc

Content
Title variants
EN
Methodological rigour of multiple case study research in place marketing
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kontekstem dla rozważań w niniejszym tekście jest tocząca się debata o roli badań jakościowych. Cel artykułu stanowi analiza sposobów opisu badań zrealizowanych metodą wielokrotnego studium przypadku opublikowanych w anglojęzycznych artykułach poświęconych marketingowi miejsc w latach 1976-2016. Na podstawie systematycznego przeglądu literatury poddaliśmy szczegółowej ocenie wystąpienie kryteriów rygoru metodologicznego w 53 opisach metody badawczej. Ustalono, że najczęściej uzasadnia się dobór przypadków i wskazuje kontekst studium, a w najmniejszym stopniu podaje się wybór wielokrotnego studium przypadku jako metody badawczej i ograniczenia jego zastosowania. Przyjęto konkluzję, wedle której autorzy powinni w większym stopniu zwracać uwagę na elementy charakterystyczne dla rygoru metodologicznego w opisach realizowanych badań.
EN
The context of this paper is the ongoing debate on the role of qualitative research. The objective of the article is to analyse the research methods sections of English- -language texts in the field of place marketing published in 1976-2016. Based on a systematic literature review, we conducted analysis on sample of a total of 53 methodological descriptions. They have been analysed for the presence of the components characteristic for methodological rigour. In methodological descriptions most often the selection of cases and the context of the study are presented. Authors rarely described the reasons for applying the multiple case study as the research method and the limitations of the analyses. The study shows that it is necessary for authors to address more closely the issue of justifying applied research method in the sections describing research methodology.
Year
Volume
376
Pages
23-35
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej. Katedra Administracji Publicznej
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej. Katedra Administracji Publicznej
References
 • Atlas.ti. (2018), Rigor in Qualitative & Quantitative Scientific Research, http://atlasti.com/rigor-social-science-research/ (dostęp: 28.06.2018).
 • Cresswell T. (2004), Place: A Short Introduction, Blackwell Publishing, Malden.
 • Cresswell T. (2009), Place [w:] R. Kitchin, N.J. Thrift (eds.), International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier, Amsterdam, s. 169-177.
 • Czakon W. (2014), Kryteria oceny rygoru metodologicznego badań w naukach o zarządzaniu, „Organizacja i Kierowanie”, nr 161(1), s. 51-62.
 • Ćwiklicki M., Urbaniak A. (2018), Methodological Rigour in Descriptions of Case Study in Polish Academic Articles on Management, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XIX, z. 6, cz. B, s. 165-177.
 • Dumez H. (2015), What Is a Case, and What Is a Case Study? “Bulletin of Sociological Methodology / Bulletin de Méthodologie Sociologique”, No. 127(1), s. 43-57.
 • Eisenhardt K.M. (1989), Building Theories from Case Study Research, “Academy of Management”, No. 14(4), s. 532-550.
 • Elsevier (2017), Data Statement, https://www.elsevier.com/authors/author-services/research-data/data-profile (dostęp: 28.06.2018).
 • Gibbert M., Ruigrok W., Wicki B. (2008), What Passes as a Rigorous Case Study? “Strategic Management Journal”, No. 29(13), s. 1465-1474.
 • Höst M., Runeson P. (2007), Checklists for Software Engineering Case Study Research, First International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement.
 • Lillis A.M., Mundy J. (2005), Cross Sectional Field Studies in Management Accounting Research-Closing the Gaps between Surveys and Case Studies, “Journal of Management Accounting Research”, No. 17(1), s. 119-144.
 • Mills A.J., Durepos G., Wiebe E., eds. (2010), Encyclopedia of Case Study Research, SAGE Publications, Los Angeles.
 • OECD (2007), OECD Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding, http://www.oecd.org/science/sci-tech/38500813.pdf (dostęp: 28.06.2018).
 • Pratt M.G. (2008), Fitting Oval Pegs Into Round Holes: Tensions in Evaluating and Publishing Qualitative Research in Top-Tier North American Journals, “Organizational Research Methods”, No. 11(3), s. 481-509.
 • Shah S.K., Corley K.G. (2006), Building Better Theory by Bridging the Quantitative? Qualitative Divide, “Journal of Management Studies”, Vol. 43(8), s. 1821-1835.
 • Springer (2018), Materials and Methods, https://www.springer.com/gp/authors-editors/authorandreviewertutorials/howtopeerreview/materials-and-methods/10286404 (dostęp: 28.06.2018).
 • Vuignier R. (2016), Place Marketing and Place Branding: A Systematic (and Tentatively Exhaustive) Literature Review, “Working Paper de l’IDHEAP”, No. 5.
 • Vuignier R. (2017), Place Branding & Place Marketing 1976-2016: A Multidisciplinary Literature Review, “International Review on Public and Nonprofit Marketing”, Vol. 14(4), s. 447-473.
 • Warnaby G., Medway D. (2013), What About the ‘Place’ in Place Marketing? “Marketing Theory”, No. 13(3), s. 345-363.
 • Yin R.K. (1981), The Case Study Crisis: Some Answers, “Administrative Science Quarterly”, Vol. 26(1), s. 58-65.
 • Yin R.K. (2009), Case Study Research. Design and Methods, 4th Edition, SAGE Publications, London – New Delhi.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-94ab6414-765c-47fc-8cf4-578507628ff1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.