PL EN


2018 | 352 | 247-257
Article title

Nierówności dochodowe w gospodarce światowej w okresie pokryzysowym – wybrane aspekty ekonomiczne i społeczne

Content
Title variants
EN
Income inequalities in selected countires of world economy in the post-crisis period – economic and social aspects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Chociaż badanie nierówności ekonomicznych znane jest w historii myśli ekonomicznej, to obecnie problematyka ta stała się ponownie niezwykle aktualna. Z jednej strony w aspekcie przyczyn i skutków kryzysu gospodarczego końca XXI w. powstaje pytanie czy rosnące nierówności były również jedną z przyczyn kryzysu, czy z drugiej strony to zjawiska kryzysowe powodują bardziej nierównomierny rozkład dochodów. Poza tym wątpliwości budzi rola redystrybucji w zmniejszaniu nierówności dochodowych. Głównym celem badawczym jest identyfikacja kierunków zmian w zakresie nierówności dochodowych w okresie pokryzysowym oraz zbadanie związku pomiędzy redystrybucją a poziomem nierówności w badanch krajach.
EN
Although the study of economic inequalities is known in the history of economic thought, nowadays the problem has become extremely new. On the one hand, in the aspect of the causes and effects of the economic crisis of the 21st century, the question arises whether rising inequalities were also one of the causes of the crisis, or on the other hand, the crisis was the reason of a more unequal distribution of income. In addition, doubts are aroused by the role of redistribution in reducing national income. The article attempts to find answers to such research questions. The main research objective is to identify trends in changes in income inequality during the post-crisis period.
Keywords
Year
Volume
352
Pages
247-257
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Ekonomii
References
 • Alesina A., Rodrik D. (1994), Distributive Politics and Economic Growth, “Quarterly Journal of Economics”, Vol. CIX(2), s. 465-490.
 • Alesina A., Perotti R. (1996), Income Distribution, Political instability, and Investment, “European Economic Review”, Vol. 40(6), s. 1203-1228, doi: 10.1016/0014-2921(95)00030-5.
 • Bourguignon F. (1981), Pareto Superiority of Unegalitarian Equilibria in Stiglitz’ Model on Wealth Distribution with Convex Sawing Function, “Econometrica”, Vol. 49, s. 1469-1475.
 • Brzeziński M. (2013), Nierówności w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, http://coin.wne.uw.edu.pl/mbrzezinski/research/MB_KEP_2013.pdf (sierpień 2017).
 • Cingano F. (2014), Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 163, OECD Publishing, Paris, doi: 10.1787/5jxrjncwxv6j-en.
 • Deaton A. (2016), Wielka ucieczka. Zdrowie, bogactwo i źródła nierówności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Easterly W. (2002), Inequality Does Cause Underdevelopment, Working Paper, No. 1, Center for Global Development, Washington, DC.
 • Grzelak A. (2016), Zróżnicowania dochodowe i przyczyny ich zmian w krajach objętych statystyką OECD, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego”, t. 16(XXXI), z. 2, s. 94-105.
 • Hassler J., Rodriguez Mora J., Zeira J. (2007), Inequality and Mobility, “Journal of Economic Growth, Vol. 12(3), s. 235-259.
 • OECD (2015), In It Together. Why Less Inequality Benefits All? OECD Publishing, Paris, doi: 10.1787/9789264235120-en.
 • OECD (2017), Understanding the Socio-Economic Divide in Europe, Background Report, OECD Publishing, Paris.
 • Rodrik D. (1999), Where Did All the Growth Go? External Shocks, Social Conflict, and Growth Collapses, “Journal of Economic Growth”, Vol. 4:4, s. 385-412.
 • Social Spending (indicator). doi: 10.1787/7497563b-en (dostęp: 14.08.2017).
 • Stiglitz J.E. (2015), Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości? Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • [www 1] http://hdr.undp.org/en/data (dostęp: wrzesień 2017).
 • [www 2] http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm (dostęp: wrzesień 2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-94bb9b20-cad5-4919-8d9f-7cf78043237f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.