PL EN


2016 | 272 | 68-77
Article title

Określanie priorytetów w polityce naukowej i technologicznej a strategia inteligentnej specjalizacji

Authors
Content
Title variants
EN
Setting priorities in science and technology policy vs. Smart specialization strategy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zostały omówione wybrane zagadnienia związane z procesem określania priorytetów w polityce naukowej i technologicznej oraz tworzeniem strategii inteligentnej specjalizacji. Tworzenie strategii inteligentnej specjalizacji wpisuje się we współczesne trendy dotyczące procesu określania priorytetów w polityce naukowej i technologicznej. Strategia inteligentnej specjalizacji stanowi ich rozwinięcie i uzupełnienie, w szczególności w zakresie oddolnego określania priorytetów i ukierunkowania priorytetów na potrzeby użytkowników. Strategia inteligentnej specjalizacji kładzie również większy nacisk na monitorowanie interwencji publicznej oraz wykorzystanie wynikających z tego wniosków do poszukiwania nowych nisz i obszarów specjalizacji oraz do prowadzenia polityki opartej na dowodach.
EN
The article presents some aspects of the processes of setting priorities in science and technology policy and developing smart specialization strategy. The process of developing smart specialization strategy is in line with present trends in setting priorities in science and technology policy. The smart specialization strategy develops and complements the bottom-up and user-oriented approach in setting priorities for science and technology. It also puts greater emphasis on monitoring public intervention and taking advantage of this monitoring’s results for identifying new niches and specialization areas as well as conducting evidence-based policies.
Year
Volume
272
Pages
68-77
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania. Katedra Teorii Organizacji
References
 • Boekholt P. (2010), The Theory and Practice of Innovation Policy [w:] R.E. Smits, S. Kuhlman, P. Shapira (eds.), The Evolution of Innovation Paradigms and Their Influence on Research, Edward Elgar, Cheltenham Northampton.
 • Cervantes M. (2008), Towards Good Practices in Priority Setting: Background and Issues Paper, OECD TIP, Paris.
 • Drilhon G. (1991), Choosing Priorities in Science and Technology, "The OECD Observer" June/July.
 • Foray D. (2011), Smart Specialisation: from Academic Idea to Political Instrument, the Surprising Destiny of a Concept and the Difficulties Involved in its Implementation [w:] E. Latoszek (red.), European Integration Process in the New Regional and Global Settings, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw.
 • Foray D. i Van Ark B. (2007), Smart Specialization in a Truly Integrated Research Area is the Key to Attracting More R&D to Europe, "Knowledge Economists Policy Brief", No. 1, s. 24-27.
 • Foray D., David P.A. i Hall B. (2009), Smart Specialisation - The Concept, "Policy Brief", No. 9.
 • Foray D. i Goenaga X. (2013), The Goals of Smart Specialisation, "S3 Policy Brief Series", Vol. 01.
 • Gassler H., Polt W. i Rammer Ch. (2008), Priority Setting in Technology Policy - Historical Development and Recent Trends [w:] C. Nauwelaers i R. Wintjes (eds.), Innovation Policy in Europe, Edward Elgar, Cheltenham,.
 • Gassler H., Polt W., Rammer Ch., Weber M., Mahroum S., Kubeczko K., Keenan M. (2004), Priorities in Science & Technology Policy - An International Comparison, Joanneum Research Foschungsgesellschaft mbH, Wien.
 • Henriques L. i Laredo P. (2013), Policy-Making in Science Policy: The "OECD Model" Unveiled, "Research Policy", No. 42.
 • Kardas M. (2011), Inteligentne specjalizacja - (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 2 (50).
 • Komisja Europejska (2012), Przewodnik strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, Luksemburg.
 • Kozłowski J. (2014), Priorytety w nauce, "Forum Akademickie", Vol. 9.
 • McCann P. i Ortega-Arqilés R. (2011), Smart Specialization, Regional Growth and Applications to EU Cohesion Policy, Working Papers, No. 14, Institut d'Economia de Barcelona, Barcelona.
 • OECD (1991), Choosing Priorities in Science and Technology, Paris.
 • OECD (2003), Priority Setting: Issues and Recent Trends [w:] Governance of Public Research, Paris.
 • OECD (2013), Innovation-Driven Growth in Regions: The Role of Smart Specialisation, Paris.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., Dz.U. UE L 347/320.
 • Stewart J. (1995), Models of Priority-Setting for Public Sector Research, "Research Policy", Vol. 24(1), s. 115-126.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-951aac7f-f5cf-4cce-8cf0-0b368db5e77f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.