PL EN


2015 | 8 | 223-233
Article title

Financial Law as a separate branch of law

Authors
Content
Title variants
PL
Prawo finansowe jako odrębna gałąź prawa
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The subject of this article are the issues related to the Polish financial law. They aim at answering the questions whether the financial law should be considered as a separate branch of law. The research on the scope of the financial law subject as such as well as its elements (mainly public finances) contribute to this analysis. The study of the aim and the subject of the law and financial regulation as well as the standards functioning within the field of financial law will enable the research on the codifying and separatist trends existing in this area of law.
PL
Przedmiotem artykułu są kwestie związane z polskim prawem finansowym. Jest on próbą odpowiedzi na pytania czy prawo finansowe powinno być sklasyfikowane jako osobna dziedzina prawa. Badanie w zakresie przedmiotu prawa finansowego jak również jego składników (głownie finansów publicznych) zostały ujęte w tej analizie. Zbadanie celu oraz przedmiotu prawa i regulacji finansowych, jak również standardów funkcjonujących w obszarze prawa finansowego umożliwią prowadzenie badań nad skodyfikowaniem i trendami separatystycznymi istniejącymi w tym obszarze prawa.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-95345cbd-eb7c-4565-988c-9f5d1a190d13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.