Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 302 | 150-161

Article title

Wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku usług zagospodarowujących czas wolny

Authors

Content

Title variants

EN
Virtualization of consumer behaviour on the leisure services market

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wirtualizacja zachowań konsumentów polega na realizacji potrzeb za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu, a zwłaszcza internetu. W artykule opisano przejawy i uwarunkowania wirtualizacji na rynku usług zagospodarowujących czas wolny. Do napisania artykułu wykorzystano dane publikowane przez GUS dotyczące społeczeństwa informacyjnego oraz wyniki badań bezpośrednich realizowanych przez Katedrę Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
EN
Virtualization of consumer behaviour involves meet the needs through electronic media and especially the Internet. The article describes the symptoms and determinants of virtualization on leisure services market. The article is based on data published by the Central Statistical Office regarding the Information Society as well as on the results of direct research conducted by the Department of Market and Consumption.

Year

Volume

302

Pages

150-161

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii. Katedra Rynku i Konsumpcji

References

 • Barney D. (2008), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Sic! Warszawa.
 • Budżety gospodarstw domowych w 2014 r. (2015), GUS, Warszawa.
 • Bywalec C. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A. (2009), E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa.
 • Jaciow M., Wolny R. (2011), Polski e-konsument. Typologia i zachowania, Helion, Gliwice.
 • Janoś-Kresło M. (2010), Zachowania konsumentów na rynku e-kultury w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (wyniki badań), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 608, Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu, nr 15, s. 205-218.
 • Kolny B. (2012), Wykorzystanie Internetu przez konsumentów na rynku usług zagospodarowujących czas wolny - teraźniejszość i przyszłość, "Handel Wewnętrzny" maj-czerwiec, s. 215-221.
 • Kolny B. (2013), Rynek usług zagospodarowujących czas wolny - diagnoza i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Kramer J. (2015), Możliwe postawy konsumentów wobec nowych trendów rozwoju konsumpcji, "Marketing i Rynek", nr 8, s. 285-298.
 • Kucharska B. (2015), Wirtualizacja zachowań nabywczych jako przejaw innowacyjności konsumentów w handlu detalicznym, "Marketing i Rynek", nr 10, s. 40-45.
 • Kucia M. (2015), Innowacje w kanałach dystrybucji jako konsekwencja wirtualizacji handlu, "Logistyka", nr 2, s. 1266-1272.
 • Kucia M. (2016), Źródła informacji śląskich e-konsumentów - wyniki badań, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 254, s. 68-77.
 • Maciejewski G. (2013), Współczesny konsument a konsumpcja dóbr i usług czasochłonnych i czasooszczędnych, "Handel Wewnętrzny", nr 4, t. II, s. 14-25.
 • Maciejewski G. (2016), 2. Purchasing Places of Consumer Goods in Selected European Countries, "Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia", No. 15(2), s. 87-101.
 • Mącik R. (2013), Technologie informacyjne i komunikacyjne jako moderator procesów podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Olejniczuk-Merta A. (2010), Wpływ nowoczesnych technologii na zachowania konsumentów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 608, Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu, nr 15, s. 137-146.
 • Smyczek S. (2010), Wirtualizacja zachowań konsumentów na rynku usług finansowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 608, Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu, nr 15, s. 375-386.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011-2015 (2015), GUS, Warszawa.
 • Stolecka-Makowska A. (2015), E-konsument w Rumunii na tle wybranych aspektów zachowań europejskiego e-konsumenta, "Marketing i Rynek", nr 8, s. 710-721.
 • Wolny R. (2013), Rynek e-usług w Polsce - funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Wolny R. (2015), Efekt ROPO w procesie zakupu usług konsumentów z Niemiec, "Marketing i Rynek", nr 8, s. 849-859.
 • [www 1] http://onlineresearch.pl/2012/03/efekt-ropo-czyli-jak-on-line-wplywa-na-offline/ (dostęp: 16.04.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.cejsh-95901f25-45f2-44b5-8c33-16b8abbf79fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.