PL EN


2018 | 363 | 17-27
Article title

Finansowe aspekty działalności przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska

Authors
Content
Title variants
EN
Financial aspects of corporate activity in the area of environmental protection
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza obciążeń finansowych przedsiębiorstw z tytułu działalności środowiskowej na podstawie dostępnych danych GUS dotyczących nakładów inwestycyjnych, kosztów bieżących oraz przychodów i oszczędności. Przedsiębiorstwa przeznaczają około 2-4% swoich wydatków inwestycyjnych na ochronę środowiska. Obciążenia finansowe przedsiębiorstw związane z nakładami inwestycyjnymi są mniejsze od tych wynikających z kosztów bieżących ochrony środowiska netto. Osiągane przychody i oszczędności z działalności środowiskowej pozwoliły na zmniejszenie obciążeń finansowych przedsiębiorstw przeciętnie o około 16% w analizowanym okresie 2004-2010 i 2012-2016.
EN
The aim of the article is to analyze financial burden of firms due to environmental activity based on the CSO data on environmental investment outlays, current costs, revenues and savings. Firms spend about 2-4% of their investment outlays on the environmental protection. Financial burden due to investment outlays are lower than that resulting from net current environmental costs. Environmental revenues and savings enabled the reduction of financial burden of firms by 16% on average in the analyzed period covering years 2004-2010 and 2012-2016.
Year
Volume
363
Pages
17-27
Physical description
Contributors
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem
References
 • Alvarez I.G. (2012), Impact of CO2 Emission Variation on Firm Performance, “Business Strategy and the Environment”, No. 21, s. 435-454.
 • Clarkson P.M., Li Y., Richardson G.D., Vasvari F.P. (2011), Does It Really Pay to Be Green? Determinants and Consequences of Proactive Environmental Strategies, “Journal of Accounting and Public Policy”, No. 30, s. 122-144.
 • Delmas M.A., Nairn-Birch N., Lim J. (2015), Dynamics of Environmental and Financial Performance: The Case of Greenhouse Gas Emissions, “Organization & Environment”, No. 28(4), s. 374-393.
 • Dyduch J. (2013), Działalność środowiskowa przedsiębiorstw w ujęciu finansowym [w:] M. Czyż (red.), Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, Wydawnictwo AGH, Kraków, s. 173-186.
 • King A.A., Lenox M.J. (2001), Does It Really Pay to Be Green? An Empirical Study of Firm Environmental and Financial Performance, “Journal of Industrial Ecology”, No. 5, s. 105-116.
 • Ochrona środowiska. Informacje i opracowania statystyczne (2005-2017), GUS, Warszawa.
 • Porter M.E., van der Linde C. (1995), Green and Competitive: Ending the Stalemate, “Harvard Business Review” September-October, s. 120-134.
 • Sarkis J., Cordeiro J.J. (2001), An Empirical Evaluation of Environmental Efficiencies and Firm Performance: Pollution Prevention versus End-of-pipe Practice, “European Journal of Operational Research”, No. 135, s. 102-113.
 • Środki trwałe w gospodarce narodowej. Informacje i opracowania statystyczne (2008-2017), GUS, Warszawa.
 • Trumpp C., Guenther T. (2017), Too Little or Too Much? Exploring U-shaped Relationships between Corporate Environmental Performance and Corporate Financial Performance, “Business Strategy and the Environment”, No. 26, s. 49-68.
 • [www 1] form.stat.gov.pl/formularze/2018/passive/OS-29k.pdf (dostęp: 29.01.2018)
 • [www 2] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/ srodkitrwale/srodki-trwale-w-gospodarce-narodowej-w-2016-roku,1,14.html (dostęp: 29.01.2018).
 • [www 3] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskaznikicen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarowi-uslug-konsumpcyjnych-w-latach-1950-2014/ (dostęp: 29.01.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.cejsh-959354b3-c017-4f66-b55e-6ec23445f15a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.